Initiativ for etisk handel

Hvorfor er etisk handel et lederansvar?

Tirsdag 19.september arrangerer Virke sin årlige Handelskonferanse. Der deltar også IEHs daglig leder Heidi Furustøl for å snakke om hvorfor bærekraft kan eller må være lønnsomt.

- Alle er enige om at bærekraft er viktig, men mange er fortsatt usikre på om det er forenlig med økonomiske lønnsomhetsprinsipper. Ja,  det er klart at bærekraft må være lønnsomt. Det er den tripple bunnlinjen som gjelder, et prosjekt kan ikke igangsettes hvis det bare er sosialt og miljømessig bærekraftig. Det er derfor selvsagt at prosjektet også må være økonomisk bærekraftig, sier Heidi Furustøl.

Fra nice to do til need to do

- Tiden hvor bedrifters samfunnsansvar var lik filantropi er definitivt forbi. Bærekraft er ikke lenger nice-to do men må være integrert i bedriftenes kjernevirksomhet, sier Furustøl.

Bedrifter som jobber systematisk med bærekraft har et konkurransefortrinn fordi forbrukerne i økende grad etterspør varer som er produsert bærekraftig. I den årlige Eco Vadis Sustainable Procurement Barometer 2017, oppgir så mange som 97% av virksomhetene at bærekraft er viktig, eller kritisk viktig for arbeidet med egne leverandørkjeder.

-  Men det er ikke så mange bedrifter som gjør noe med det i praksis. Etisk handel starter først og fremst med en solid forankring fra ledelsen og helt ned i organisasjonen og opp igjen, sier Furustøl.

Leders ansvar bekreftes av lederne selv gjennom ulike kartlegginger. I følge en undersøkelse IEH gjorde blant ledere i Virkes medlemsbedrifter sier ni av ti norske bedriftsledere at det er viktig med anstendige arbeids- og miljøforhold i produksjonen av egne produkter. Tre av fire bedriftsledere mener det er liten risiko for at dette ikke er ivaretatt. Likevel er det slik at to av tre norske bedrifter ikke vet hvor varene de importerer er produsert.

Et lederansvar

- Det er selvsagt et lederansvar å vite både hvor og hvordan varene er produsert, framholder Furustøl.

I den nylig lanserte Status etisk handel - Forbruker 2017  har Innsikteriet på oppdrag fra IEH, funnet at så mange som 29% av forbrukerne tar aktive etiske valg når de handler i butikken. Og antallet etiske forbrukere er økende. Dette er en klar økning fra tidligere kartlegginger i 2011 og 2013.

-  Her er det en betydelig potensiell kundemasse og et mulighetsvindu for bedriftene. Trenden er at flere og flere bedrifter jobber med bærekraft fordi det stilles stadig flere krav til at næringslivet tar aktiv rolle for å forhindre menneskerettighetsbrudd i sine leverandørkjeder, fortsetter hun.

Når attpåtil forbrukerne kommer til å foretrekke varer som er produsert bærekraftig, bør bedriftene nå kjenne sin besøkelsestid.

- Ledere som ikke sikrer at virksomheten responderer på markedets signaler tar ikke ansvar. Og derfor bør alle toppledergrupper nå gi etisk handel større plass i styrerommene, oppfordrer Furustøl.