Initiativ for etisk handel

Bransjeforum for etisk handel etablert

Åtte aktører seg fra bransjen har samlet seg for å etablere et forum for etisk handel. Det er Initiativ for etisk handel (IEH) som står bak etableringen, skriver nettstedet sportsbransjen.no.

I tillegg til Norsk Sportsbransjeforening er det for tiden 10 medlemmer fra sportsbransjen med i Initiativ for etisk handel (IEH). Ifølge seniorrådgiver Stine Foss i IEH, har det vært ytret et ønske om å etablere et forum for bransjen for å dele erfaringer i jobben med etisk handel og tilliggende temaer.

Sportsbransjen har spesielle utfordringer

Forumet hadde sitt først møte tirsdag denne uka, og her var sju av medlemmene representert. Alle som deltok på møtet stilte seg positive til å etablere et slikt forum, og det ble diskutert både hva forumet skal jobbe med og hvor ofte medlemmene skal møtes. Av de sju var det en kjede med- Gresvig – som for øvrig også er eneste kjede som er medlem i IEH. 

- Sportsbransjen har noe ulike utfordringer enn resten av tekstil- og motebransjen. Det gjelder både land man opererer i og spesifikke utfordringer knyttet til arbeidstakerrettigheter og miljø. Det er også knyttet spesielle utfordringer til material-, råvarevalg og produsksjonsprosesser som skiller seg ut fra tekstilbransjen generelt, sier Foss til sportsbransjen.no.

Utfordringer

På oppstartmøte tirsdag var det noen av aktørene som holdt korte innlegg om hvilke utfordringer de møter i arbeidet med etisk handel og samfunnsansvar. En av dem var Per Henning Grimsrud i Swix Sport, som fortalte hvordan de har forankret dette arbeidet i hele linja. Videre er bærekraftsarbeidet solid forankret i ledelsen, styret og hos eier. Det er nedsatt noen ulike grupper som jobber med temaene innen de ulike kategoriene, slik at det ikke blir enkelte ildsjeler som jobber med temaene.

De andre innlederne kom også inn på de ulike sertifiseringsordningene som finnes – som Bluesign og HIGG-indeks.
På møtet ble det bestemt at forumet skal møtes en gang i kvartalet, og at man bør kanskje diskutere enkelttemaer og der man snakke sammen uten å være så opptatt av at man er konkurrenter til hverandre, men heller lære av hverandre. Til stedet var også representanter fra Norges Idrettsforbund.

Foto:Morten Dahl