Initiativ for etisk handel

Lansering: Ny veileder for ansvarlige innkjøp

18. september 2017
Kl. 14:30-15:30
Oslo, Litteraturhuset, Wergelandsveien 29
Initiativ for etisk handel (IEH) og Norges OECD kontaktpunkt
Henrik Mollatt/ henrik@etiskhandel.no

The Joint ETIs lanserer nå «Guide to Buying Responsibly». Veilederen er et must for alle som ønsker å implementere og utvikle ansvarlig innkjøpspraksis som bidrar til gode arbeidsforhold i leverandørkjeden.

Veilederen er et samarbeid mellom flerpartsinitiativene i Joint Ethical Trading Initatives (The Joint ETIs) i Norge, Storbritannia og Danmark.

Nå inviterer Initiativ for etisk handel (IEH) og Norges OECD kontaktpunkt til lanseringen av den nye veilederen for ansvarlige innkjøp i leverandørkjeden «Guide to Buying Responsibly» i Oslo 18. september.

Den globale leverandørundersøkelsen som veilederen bygger på, er gjennomført av The Joint ETIs og International Labour Organisasjon (ILO). 1454 leverandører i 87 land, og fra ulike sektorer har i undersøkelsen svart på hvordan deres kunders innkjøpspraksis påvirker deres evne til å sikre anstendig arbeidsforhold, samt hvordan de kan møte kundenes krav.

Hvorfor ansvarlig innkjøpspraksis og hvorfor nå?

Resultatene fra undersøkelsen, og tidligere rapporter, viser at bedrifter gjennom egen innkjøpspraksis kan være med å undergrave sine egne krav om, og leverandørenes evne til å sikre, gode arbeidsforhold . Dette er en tap- tap-tap situasjon for bedrifter, leverandører og ikke minst arbeidere. I løpet av de siste årene har en rekke bedrifter anerkjent at som en del av sitt ansvar i å respektere menneskerettigheter i tråd med FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer, må egen innkjøpspraksis bli ansvarlig. Med andre ord; må ikke være med på å indirekte eller dirkete bidra til brudd. Ansvarlig innkjøpspraksis er en viktig del av løsningen for å muliggjøre gode arbeidsforhold. 

Det er i økende grad dokumentert at ansvarlig innkjøpspraksis bidrar til langsiktige fordeler for bedriften. Optimalisering av kostnader, økt produktivitet og kvalitet, reduserte operasjonelle kostnader og økonomiskrisiko, er noen av fordelene ansvarlig innkjøpspraksis kan bidra til. Videre vil det sette leverandører i stand til å heve sine etiske standarder, som igjen er med på å stabilisere arbeidstokken og leverandørkjeden. Som et resultat vil man levere på sine etisk handel forpliktelser. 

The Joint ETIs veileder for ansvarlig innkjøpspraksis vil være en nøkkelressurs for bedrifter som ønsker å kartlegge og endre sin innkjøpspraksis. Veilederen gir grundig og omfattende innsikt i - og analyse av aktuelle problemstillinger, og har praktiske anbefalinger for ledere og innkjøpere.  

Lanseringen finner sted på Litteraturhuset i Oslo mandag 18. september kl 14.30-15.30


Program

  • 14:30 - 14:35: Velkommen! Hvorfor ansvarlige innkjøp og hvorfor nå? Ved daglig leder i IEH, Heidi Furustøl
  • 14:40 - 15:00: Presentasjon av resultatene i undersøkelsen ved Daniel Vaughan-Whitehead, Seniorøkonom, ILO
  • 15:00 - 15:15: Due Diligence and the OECD guidelines ved Cathrine Halsaa, sekretariatsleder, Norges OECD kontaktpunkt
  • 15:15 - 15:25: Presentasjon av JETI veilederen «Guide to Buying Responsibly» ved Katrine Karlsen, seniorrådgiver i IEH
  • 15:25 - 15:30: Oppsummering og takk ved Heidi Furustøl, daglig leder IEH
  • 15:30 - Mingling


Vi håper du har anledning til å delta på lanseringen.
Merk at det er begrenset med plasser på Litteraturhuset.

The Joint ETIs lanserer veileren 7. september i London