Initiativ for etisk handel

IEH:Forum dagligvare - Kick-off aktsomhetsvurdering (kun for medlemmer)

19. oktober 2017
Kl. 13:00 - 15:00
Oslo, IEH, Hausmansgate 19
Ole Henning Sommerfelt
ole.henning@etiskhandel.no
976 89 915

Vi inviterer til kick-off for oppstart av et nytt aktsomhetsvurderingsprosjekt innen dagligvare og arbeidsgrupper på aktuelle produkter.

Vi går gjennom hvilken kartlegging som er gjort så langt, prosjektets planer og hvordan bedrifter kan bidra i prosjektet. Forumet benyttes også til å igangsette arbeidsgrupper på andre risikoprodukter som er aktuelle.

Mer informasjon kommer.

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.