Initiativ for etisk handel

AVLYST! IEH:Forum - Opplæringsverktøy på arbeiderrepresentasjon

17. august 2017
Kl. 13.30-16.00
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo
IEH
Katrine Karlsen / katrine@etiskhandel.no

På dette forumet ser vi på arbeiderrepresentasjon i Kina og Bangladesh, og hvordan bedrifter kan utforske mulighetene for å implementere opplæringsløsningen QuizRR i leverandørkjeden. I samarbeid med QuizRR og Just Solutions Network.

Sammen med QuizRR og Just Solution Network har IEH utviklet et digitalt opplæringsverktøy som tar for seg dialog og arbeidstakerinvolvering (WE- worker engagement) på fabrikker i Kina og Bangladesh.

Opplæringen skjer ved bruk av nettbrett (er ikke avhengig av wifi tilgang) med filmer og quiz-spørsmål for aktiv læring. Målet er å motivere og engasjere arbeidstakere på alle nivåer – arbeidere, mellomledere og ledelse på fabrikker, og gi dem en felles forståelse av rettigheter og ansvar på arbeidsplassen med spesielt fokus på arbeiderrepresentasjon og dialog.

Først når opplæring av et antall arbeidstakere er gjennomført, kobles wifi til og opplæringsdataen – hvem som har gjennomført opplæringen, på hvilke tema og resultater – blir lastet opp på QuizRR-portalen. Her kan dere som kunder, samt leverandørene selv hente ut rapporter på opplæringen som har blitt gjennomført.

I november 2016 startet pilotering av WE på 5 fabrikker i Bangladesh og 15 fabrikker i Kina. IEH medlemmene Bergans, Eurosko, Gresvig, Mester Grønn, Dyreparken, Kid Interiør, Granit, Pierre Robert, Unil, Varner og Voice, er med i piloten. Piloten ble avsluttet i mai og frem til august vil vi evaluere prosessen.

Verktøyet har blitt godt mottatt av leverandører som opplever at opplæringsmaterialet treffer godt i forhold til utfordringene de har. “The films are very realistic and are accurately describing the challenges our employees are facing in the factory” Peter, General Manager of Number One, leverandør til Dyreparken.

Agenda:
13:30 -13:40: Velkommen

13:40- 14:40:  Mulighetene og utfordringer med sosial dialog i Kina og Bangladesh, Vic Thorpe fra Just Solution Network

14:40-14:55:  Pause

14:55-16:00: Presentasjon av verktøyet, oppsummering av pilotene, presentasjon av nøkkelfunnene fra evalueringen og forbedringer. Vi vil også diskutere strategi for utrulling og kostnader. Samt hvordan QuizRR kan brukes sammen med andre programmer/prosjekter på leverandørnivå. Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.