Initiativ for etisk handel

Muligheter i en krevende bransje

Arbeidet med ansvarlig foretningsskikk i sko- og tekstilsektoren i regi av OECD kontaktpunktet fortsetter. 7. juni inviterer kontaktpunktet i samarbeid med IEH til workshop i Oslo.

Jennifer Schappert, politisk analytiker, i OECD som har vært med å utvikle OECDs veileder for tekstil- og skosektoren, kommer til Oslo for å gi en innføring i veilederen. Schappert vil også lede workshopen.  

Matnyttig og konkret

Utfordringene er mange i en kompleks og krevende bransje, slik som tekstil- og skosektoren. men det finnes løsninger. Workshopen tar derfor sikte på å være matnyttig og konkret med rom for felles diskusjoner. Både om foretningsskikk innen bransjen, og med fokus på problemstillinger tilpasset norsk sektor.

Målsettingen med workshopen er å dele utfordringer og at bedriftene skal lære mer om hvordan de gjennomfører aktsomhetsvurderinger, hvordan veilederen er et nyttig verktøy for norske og flernasjonale bedrifter innen tekstil- og skosektoren og ikke minst; hvordan håndtere krevende situasjoner i en kompleks sektor. med andre ord; finne fram til gode løsninger.

Workshopen er et samarbeid med sentrale norske aktører innen feltet, deriblant Hennes og Mauritz og Initiativ for etisk handel (IEH). 

Du kan lese mer om lanseringen av veilederen i Paris her 

Du kan melde deg på workshopen her

Les også: En «ansvarlighetsrevolusjon» i tekstil- og skobransjen?

Les også: Euro Sko Norge får pris for arbeid med garverier

OECDs veileder for ansvarlige leverandørkjeder i tekstil- og skosektoren ble lansert i Paris 8. februar. Veilederen er banebrytende på sitt felt og er utviklet i samarbeid mellom ulike interessenter (næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerforeninger og myndigheter) samtidig som den gir spesifikke råd til bedrifter innen sektoren.
250 ulike aktører, fra næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter møttes i Paris da OECD lanserte veilderen. IEH deltok aktivt i prosessen.