Initiativ for etisk handel

Nye styremedlemmer og Årsmøte 2017 i IEH

Årsmøte i Initiativ for etisk handel (IEH) ble avholdt 26. april. Både styreleder og styremedlemmer ble takket av og nye ble ønsket velkommen. Ellen Behrens fra Orkla er ny styreleder i IEH. Vi gleder oss til samarbeidet.

Etter seks år som styreleder og total 11 år i IEHs styre, takket miljøsjef i Coop Norge Handel AS, Knut Lutnæs, for seg. Det samme gjorde mangeårig styrerepresentant og nestleder i styret, Grete Solli fra Helse Sør Øst. Hun er imidlertid ikke helt ute av IEH. Solli er valgt inn som nytt medlem i valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling til valg av styrets leder, styre- og varamedlemmer ble enstemmig vedtatt.

Nytt fra årsmøte i 2017 er at Kai Enger, også fra Coop, rykket opp fra vararepresentant, til fast representant i styret.

Bjørn Kuvås fra Statsbygg og Stian Brandhagen fra KID Interiør, er nye faste representanter i IEHs styre. Også blant varamedlemmene er det nye ansikter; Rita Bondeson Børke fra Mester Grønn, Vegard Grøslie Wennesland fra Fellesforbundet, Gunhild Ørstavik fra FOKUS og Vivian Bentzen fra Coop.

IEH ønsker dem alle velkommen.

Styret består av ni medlemmeråtte velges av årsmøtet og ett fast, samt varamedlem, velges av og blant IEHs ansatte. Varamedlemmene skal representere de samme sektorene som styremedlemmene. Alle medlemmer velges for to år av gangen.

Det var ingen endringer i IEHs prinsipperklæring og heller ingen endringsforslag til vedtektsendringer på årsmøte 2017.

Her er finner du alle i IEHs styre for perioden 2017-2019

Dette er styrets nye representanter: