Initiativ for etisk handel

Fiktiv rettsak: nordkoreanske arbeidere

04. mai 2017
Fritt Ord, Uranienborgveien 2, 0258 Oslo
Den internasjonale juristkommisjon (ICJ)
https://www.tu.no/artikler/na-blir-det-rettssak-om-de-nordkoreanske-arbeiderne-og-det-norske-ansvaret/378958

Scenario: Et norsk verft inngår kontrakt om bygging av et skrog ved et polsk verft. Det viser seg at nordkoreanske tvangsarbeidere har jobbet med skroget og at en av dem har blitt alvorlig skadet under arbeidet. Dette er bakteppet for en fiktiv rettssak som skal holdes i Fritt Ords lokaler i starten av mai. Det er Den internasjonale juristkommisjon (ICJ) som arrangerer «rettssaken» i forbindelse med et seminar om rederinæringens menneskerettighetsansvar ved skipsbygging.

Les mer her.

Bilde: Lars Taraldsen