Initiativ for etisk handel

Ny veileder for offentlig sektor

Tirsdag 27.juni lanserte IEH ny veileder: Risikostyring og kontraktsoppfølging i offentlige anskaffelser: En praktisk veileder for innkjøpere.

Veilederen omhandler etisk handel i offentlige anskaffelser og har en risikobasert tilnærming (jfr. §5 i Lov om offentlige anskaffelser) og anskaffelsesprosessen som ramme. Veiledning og ressurser bygger på ny metode for risikoanalyse (prioritere risiko for de «mest alvorlige bruddene»).

Veilederen har denne oppbygningen rundt de ulike trinnne:

  • Hva handler det om?
  • Hva må oppdragsgiver gjøre?
  • Utdypende informasjon (bakgrunnsinformasjon og eksempler)

«Hva må oppdragsgiver gjøre?» står på egne ben. Hvis du vil gå rett på sak, går du til dette del-kapittelet for hvert trinn.

Med veilederen følger en rekke nye / oppdaterte ressurser (maler, verktøy og eksempler). Disse finner du på våre nettsider. Nettsiden følger samme oppbygning som veilederen. På sikt vil veilederen komme på nett i en mer brukervennlig versjon.

Fire sentrale ressurser er:

  • Mal for spørsmål om leverandørkjede og risiko – til potensielle tilbydere (kun for medlemmer)
  • Mal for risikoanalyse (kun for medlemmer)
  • Kontraktsvilkår for etisk handel (åpent for alle)
  • Egenrapportering for oppfølging av etiske kontraktskrav (kun for medlemmer)


IEH fortsetter å videreutvikle nye ressurser. I løpet av de neste månedene vil vi utarbeide «samtaleguide» til bruk i møte med leverandører. Videre vurderes veiledning for leverandører. Mal for en ny generasjon kvalifikasjonskrav skal også ferdigstilles.

Veileder, verktøy og ressurser anvendes på våre kurs og workshops. For oversikt, se kurskalender.

Ta kontakt hvis du har spørsmål.


IEHs offentlig sektor team:

Magne Paulsrud, Seniorrådgiver og leder for IEHs offentlig sektor team. E-post: magne@etiskhandel.no, Tlf: 97 74 40

Stine Foss, Seniorrådgiver, IEHs offentlig sektor team. E-post: stine@etiskhandel.no, Tlf: 95 92 91 90

Karoline Bakka Hjertø, Seniorrådgiver, IEHs offentlig sektor team. E-post: karoline@etiskhandel.no, Tlf: 99 22 73 03