Initiativ for etisk handel

Første kurs etter ny §5 trådte i kraft

Med en rekke offentlige oppdragsgivere, samt Difi, i rommet, gjennomførte IEH første kurs om kontraktsoppfølging av etiske krav, etter at ny lov om offentlige anskaffelser trådte i kraft i januar.

- Vi er både stolte og ydmyke, sa Magne Paulsrud da han åpnet det nye kurset hos IEH i Hausmannsgate i dag.

- Stolte fordi vi har en ny veileder og nye verktøy på plass, ydmyke fordi hverken vi, eller andre presmissleverandører vet hva §5 vil bety i praksis.

Veilederen og nye verktøy finner du på IEHs nettsider.

Engasjerte innkjøpere

Allerede før presentasjonsrunden kastet kursdeltakerne seg ut i en diskusjon om hva «egnede rutiner» er.

– De egnede rutinene finner dere her, sa Paulsrud, og holdt opp den ferske veilederen.

Etter gjennomgang av hovedmomentene i veilederen, ble deltakerne spurt om hva de gjør når de skal gjennomføre flere risikoanskaffelser, og ressursene setter begrensninger. Det er ikke noe lett svar på det, men deltakerne var enige om at kunnskap man etterhvert opparbeider seg om risiko, hjelper i prioriteringen.

-Det er interessant å høre hva IEH og andre offentlige innkjøpere tenker om kontraktsoppfølging av etiske krav, sier Jon Brudeseth. Sammen med to kollegaer har han tatt turen fra Universitetet i Oslo.

- Det er åpenbare utfordringer med hensyn til kapasitet og prioriteringer, men samtidig er det beroligende å høre at vi har mange av de samme tankene om hvordan vi skal takle dem, sier Brudeseth .

Nettverk er nyttig

Store deler av kurset var gruppearbeid, der deltakerne jobbet med de nye verktøyene.

- Det med å ha et nettverk innen offentlige innkjøp, både formelt og uformelt, er veldig nyttig, sier Mari Haave Sveen og Eva Carina Aune fra Statsbygg.

- Vi ønsker at IEH fortsetter å være en plattform for å dele informasjon og erfaringer, og sette medlemmer i kontakt med hverandre. For oss i Statsbygg hjelper det mye å snakke med erfarende medlemmer, når vi skal følge opp kontrakter, Aune og Sveen.

Flere kurs

Allerede 4.april holder IEH nytt kurs, denne gangen om hvordan stille og evaluere etiske kvalifikasjonskrav. 13. juni holdes kurs om risikostyring med hensyn til menneskerettigheter i offentlige anskaffelser. Flere kurs er også satt opp til høsten. Se IEHs kalender for oppdatert informasjon og datoer.

Veilederen og nye verktøy finner du på IEHs nettsider. Noen av de nye verktøyene er forbeholdt IEHs medlemmer.