Etisk handel Norge

Veileder

Denne veilederen beskriver og forklarer hva oppdragsgivere må ha på plass for å sikre god implementering – og oppfyllelse – av §5.

Du kan laste ned veilederen fra lenken under: