Etisk handel Norge

Rapportering og kommunikasjon

Rapportering og kommunikasjon handler om å redegjøre for virksomhetens arbeid for å ivareta arbeidstaker- og menneskerettigheter i leverandørkjeden, blant annet gjennom anskaffelser.

Rapportering er med på å sikre fremdrift og dokumentasjon på det virksomheten gjør, og hjelper deg å evaluere tiltak som settes i gang.

For utdypende informasjon, se IEHs veileder: Risikostyring og kontraktsoppfølgning av etiske krav i offentlige anskaffelser