Etisk handel Norge

Kontraktsoppfølging av etiske krav

Når oppdragsgiver stiller krav til etisk handel som kontraktsvilkår må kravene følges opp.

Nivå og intensitet på kontraktsoppfølging er styrt av risiko, og oppfølgingen vil være mer eller mindre ressurskrevende. Høy risiko krever systematisk oppfølging. Det er forventet at store oppdragsgivere gjør mer enn små. Dette betyr ikke at små kommuner er fritatt. Også de gjør høyrisikoanskaffelser og må forholde seg til §5.

Etter tildeling av kontrakt er det fornuftig å hente frem risikoanalysen som en påminnelse om hvilken «risikosone» oppdragsgiver går inn i. Er det leverandøren med den mest risikoutsatte leverandørkjeden som vant? I så fall, hva betyr det for valg av strategi for kontraktsoppfølging? God oppfølging forutsetter kunnskap om risikobildet og kjennskap til ulike metoder og tiltak for oppfølging.

For utdypende informasjon, se IEHs veileder: Risikostyring og kontraktsoppfølgning av etiske krav i offentlige anskaffelser