Etisk handel Norge

Konkurransegjennomføring

Erfaringer med etiske krav i de ulike trinnene i anskaffelsesprosessen knytter seg i all hovedsak til kontraktskrav.

Det fremgår av undersøkelsen «Arbeidstaker- og menneskerettigheter i offentlig innkjøp, 2009 – 2014.  Siden 2012, da kvalifikasjonskrav for etisk handel i sin nåværende form ble tatt i bruk for første gang, er kravet brukt i stadig flere anskaffelser. Det er færrest eksempler på bruk av slike krav som tildelingskriterier. I dette kapittelet legges det derfor mest vekt på evaluering av kvalifikasjonskrav. 

For utdypende informasjon, se IEHs veileder: Risikostyring og kontraktsoppfølgning av etiske krav i offentlige anskaffelser

Under er ressurser, verktøy og eksempler: