Etisk handel Norge

Planlegging og markedsdialog

Planlegging og dialog med markedet er viktig for å ivareta arbeidstaker- og menneskerettigheter i anskaffelsesprosessen på en god måte.

Viktige ressurser og verktøy i planlegging og markedsdialog: 

  • Kriterier for første prioritering av anskaffelser
  • Spørsmål om leverandørkjede og risiko til potensielle leverandører
  • Risikoanalyse
  • Kontraktsvilkår for etisk handel
  • Kvalifikasjonskrav for etisk handel og krav til dokumentasjon
  • Leverandørseminar
  • Eksempel på forhåndskungjøringer i doffin 
  • Kurs og workshops

For utdypende informasjon, se IEHs veileder: Risikostyring og kontraktsoppfølgning av etiske krav i offentlige anskaffelser

Under er ressurser, verktøy og eksempler: