Etisk handel Norge

Forankring

Lederforankring er nødvendig for å sikre god implementering av §5.

Første skritt er å utarbeide og vedta anskaffelsesstrategier og handlingsplaner som tar opp i seg menneskerettigheter. Det er et lederansvar. Deretter må arbeidet – og oppgavene - fordeles og forankres. Det er en styrke når flere involveres i gjennomføringen av handlingsplanen. Det må etablere tydelig ansvarslinjer, inklusive jevnlig rapportering til ledelse. 

For utdypende informasjon, se IEHs veileder: Risikostyring og kontraktsoppfølgning av etiske krav i offentlige anskaffelser

Her er eksempler på anskaffelsesstrategier og handlingsplaner: