Initiativ for etisk handel

IEH:Miljøforum - Vannforvaltning i leverandørkjeden - FULLT

09. juni 2017
Kl. 10:00-12:00 Åpent for alle, lunsj og diskusjon for IEHs medlemmer i etterkant.
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo
Henrik Mollatt / henrik@etiskhandel.no

Hvordan integrere vannproblematikk i virksomhetens risikohåndtering? Hvordan jobbe for bærekraftig vannforvaltning i leverandørkjeden? Stockholm International Water Institute (SIWI) og Sweden Textile Water Initiative (STWI) deler erfaringer fra sitt arbeid med næringslivet. I tillegg kommer IEH-medlem IKEA for å fortelle hvordan de jobber med vann i sine leverandørkjeder. Forumet er fullt, ta kontakt om du ønsker å stå på venteliste.

Bakgrunn

Miljø er et strategisk satsningsområde for Initiativ for etisk handel (IEH) i vår 2020 strategi. I 2016 gjennomførte vi en kartlegging blant våre medlemmer på hvilke miljøområder de mener å ha størst risiko med hensyn til potensiell eller faktisk negativ påvirkning i egen leverandørkjede. Vannforurensing var det området som ble trukket frem av flest medlemmer.

Over 80 % av alt avløpsvann i verden er ubehandlet når det slippes ut i miljøet. Næringslivet står for store deler av dette. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), er tydelig på næringslivets ansvar for å «vite og vise» at de respekterer menneskerettighetene, også i leverandørkjeden (Se video fra Stockholm International Water Institute (SIWI) på temaet).

Hvordan kan vannforvaltning i leverandørkjeden påvirke din bedrifts risiko for å bidra til brudd på menneskerettighetene? Hvordan integrere vannproblematikk i virksomhetens risikohåndtering? Og hvordan jobbe for bærekraftig vannforvaltning i leverandørkjeden? Dette er noen av spørsmålene du får svar på på dette forumet.

Ledende ekspertise

IEH har hentet inn ekspertise fra Stockholm International Water Institute (SIWI) og Sweden Textile Water Initiative (STWI). Til forumet kommer blant annet Dr Jenny Grönwall, Programme Manager i SIWIs Water Governance Unit, SIWI, vil dele funn fra et 3-år langt forskningsprosjekt på bærekraftig tekstilproduksjon i India, og hvordan disse kan overføres til andre vannintensive industrier. Grönwall er også medforfatter på Manual on a human rights-based approach to Integrated Water Management (IWRM), som er den første veilederen som kombinerer håndtering av menneskerettigheter og integrert ressursforvaltning av vann.

I tillegg vil Elin Weyler gi oss en oversikt over globale vannutfordringer og hvordan SIWI og STWI samarbeider med bedrifter om bedre vannforvaltning i leverandørkjeden nyttet opp mot næringsmiddel-, skog-, og legemiddelperspektivet.

IEH-medlemmet IKEA forteller også om hvordan de jobber med vannforvaltning i sine leverandørkjeder. 

Program

 • 10:00 Velkommen til IEH-miljøforum v/Henrik Mollatt, IEH
 • 10:05 Resultater fra miljøkartlegging blant IEHs medlemmer v/ Klara Flyman
 • 10:10 Presentasjon av SIWI and STWI v/Elin Weyler, Network manager for STWI.
 • 10:25 Respektere retten til vann – hvordan? v/Dr Jenny Grönwall
 • 11:10 Pause
 • 11:20 Historiene fra virkeligheten – hør fra IEH-medlem IKEA om hvordan de har valgt å jobbe med problemstillingen – v/ IKEA
 • 11.55 Oppsummering
 • 12.00 Slutt
 • 12.15-13.00 For IEH-medlemmer – lunsj og diskusjon

  - hvordan ta arbeidet med vann videre?
  - hva er interessante tema for neste miljøforum?

Relatert:

http://www.ikea.com/gb/en/this-is-ikea/people-planet/energy-resources/water/
IEH: Miljø - Avløpsvann - tema for Verdens vanndag 2017
FN: Vann en menneskerett - næringslivet har et tydelig ansvar
Morgendagens vinnere er bedrifter med god vannforvaltning