Initiativ for etisk handel

IEH:Miljøforum - veiledning på integrert ressursforvaltning av vann (kun medlemmer)

09. juni 2017
Kl. 9:30-12:15
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo

Vannforurensning er en utfordring i de fleste IEH medlemmers leverandørkjeder. Vi har invitert Stockholm International Water Institute (SIWI) for å presentere verdens første veileder med fokus på menneskerettigheter og integrert ressursforvaltning av vann. IEH-medlemmet IKEA presenterer hvordan de jobber med vannforvaltning i sine leverandørkjeder.

Bakgrunn

Miljø er et strategisk satsningsområde for Initiativ for etisk handel (IEH) i vår 2020 strategi. I 2016 gjennomførte vi en kartlegging blant våre medlemmer på hvilke miljøområder de mener å ha størst risiko med hensyn til potensiell eller faktisk negativ påvirkning i egen leverandørkjede.

Vannforurensing var det området som ble trukket frem av flest medlemmer. Nå er den første veilederen med fokus på menneskerettigheter og integrert ressursforvaltning av vann lansert. IEH har hentet inn ledende ekspertise for å presenteres veilederen og hvordan medlemmene kan styrke arbeidet på dette området.

FN anerkjenner tilgang til trygt og rent vann og sanitærforhold som en menneskerett. Industriell og kommersiell aktivitet anses som en hovedårsak til blant annet ferskvannsredusering - og knyttes da til produksjon av energi, mat og produkter vi omgir oss med daglig. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP), er tydelig på næringslivets ansvar for å respektere menneskerettigheter. Se video fra Stockholm International Water Institute (SIWI) på temaet.

Ny veileder lansert

Nå lanseres den første veilederen for håndtering av menneskerettigheter og integrert ressursforvaltning av vann eller “Human rights and integrated water resources management (IWRM)”. Veilederen er utviklet av Water Governance Facility (WGF) - et samarbeid mellom UNEP og SIWI - og Cap-Net, Redica og WaterLex. Delta på IEHs medlemsforum for å få presentert veilederen og inspirasjon til å bygge eget system eller råd om hvordan du kan forbedre systemet du allerede har.

Program
9.30 Velkommen til IEH-miljøforum v/Henrik Mollatt, IEH

9.35 Resultater fra miljøkartlegging blant IEHs medlemmer v/ Klara Flyman (TBC)

9.50 Presentasjon av SIWI og hvordan SIWI jobber. Om veilederen “Human Rights and Integrated Water Resources Management (IWRM)” -  v/Dr. Jenny Grönwall, Programme Manager, Water Governance Unit, SIWI

10.40 Pause

10.55 Fortsettelse Presentasjon av SIWI og veilederen Human Rights and Integrated Water Resources Management (IWRM) - - Q&A

11.25 Historiene fra virkeligheten – hør fra IEH-medlem IKEA om hvordan de har valgt å jobbe med problemstillingen – v/ IKEA fagperson (TBC) – Q&A

11.55 Oppsummering – Q&A - diskusjon – hva er interessante tema for neste miljøforum?

12.15 Slutt

Les også:

IEH: Miljø - Avløpsvann - tema for Verdens vanndag 2017

FN: Vann en menneskerett - næringslivet har et tydelig ansvar

 Morgendagens vinnere er bedrifter med god vannforvaltning

 

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.