Initiativ for etisk handel

Verdens vanndag 2017

22. mars 2017
Kl. 09:00-16:00
Oslo, Forskningsparken, Gaustadalleen 21
Tekna
https://www.tekna.no/kurs/verdens-vanndag-2017-34060/

Temaet for Verdens Vanndag velges av FN hvert år og i år er temaet avløpsvann og hvordan dette kan gå fra å være et problem til en ressurs.

Verdens vanndag arrangeres hvert år, rundt 22. mars. Dagen ble først formelt foreslått i Agenda 21 under FNs konferanse for miljø og utvikling i Rio de Janeiro i 1992, og deretter vedtatt av FNs generalforsamling det samme året. Verdens vanndag har siden blitt en årlig markering. Vanndagen er et arrangement som favner bredt, med en rekke organisasjoner og institusjoner som medarrangører. Foredragsholdere og debattdeltakere inkluderer politikere, forvaltning, fageksperter og organisasjoner.

Vi vil se på hvordan tilgang til og avløp av vann har preget samfunnet opp gjennom historien, og hvordan avløpsvann kan utnyttes som en ressurs framover. Utfordringene blir belyst vha. nasjonale og internasjonale eksempler. Velkommen til Verdens Vanndag og se hvordan sentrale aktører i løser utfordringer og ser mulighetene til håndtering av avløpsvann både i internasjonalt og nasjonalt.

Du kan melde deg på her