Initiativ for etisk handel

NHOs Anskaffelseskonferanse 2017

11. mai 2017
Kl. 09:00-15:00
Oslo, Næringslivets Hus, Middelthuns gate 27, Majorstuen
NHO
https://www.nho.no/Om-NHO/Arrangementer/nhos-anskaffelseskonferanse-2017/

På anskaffelseskonferansen blir du blant annet oppdatert på nye regler og handlingsrommet i regelverket og effekten av innovative anskaffelser.

Offentlig sektor kjøper inn varer, tjenester og bygge- og anleggsarbeider for om lag 480 milliarder kroner årlig. Regelverket skal sikre at pengene utnyttes best mulig, og at innkjøpene bidrar til et konkurransedyktig næringsliv. Nytt anskaffelsesregelverk trådte i kraft 1. januar 2017.

Dette får du

  • Inspirerende foredragsholdere
  • Kunnskap om felles statlige innkjøp
  • Innsikt om handlingsrom i regelverket
  • Informasjon om lovkrav og bevisførsel om menneskerettigheter
  • Verktøy som skal sikre etterlevelse av regelverket
Du kan melde deg på her

Interessert i å være utstiller?

Ta kontakt med Arnhild D. Gjønnes i NHO.