Initiativ for etisk handel

Hvem får årets etisk handel pris?

På etisk handel konferansen 26. april 2017 deler Initiativ for etisk handel (IEH) ut årets pris for godt etisk handel arbeid. Kjenner du noen som har utmerket seg innen etisk handel i året som gikk?

Prisvinneren må ha utmerket seg i arbeidet med å fremme etisk handel; menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og miljøhensyn der varer til det norske markedet lages. Vinner kåres på IEHs årskonferanse på Månefisken i Oslo 26. april.

Utmerkelsen (tidligere "Etisk ildsjel") gis til enkeltpersoner som på særskilt måte har arbeidet for å fremme anstendige arbeids- og miljøforhold, etiske forhold ved produksjon og innkjøp.

Grete Solli fra Helse Sør-Øst var første kvinne ut og vant prisen i 2011. I 2012 fikk Steinar Olsen i Stormberg prisen, i 2013 ble BAMAs konserndirektør Øyvind Briså og CSR-ansvarlig Magne Svartbekk tildelt prisen, i 2014 gikk prisen til Bjart Pedersen, fagsjef for CSR og Prosesstyring i Unil, NorgensGruppens selskap for egne merkevarer. I 2015 ble Annabelle Lefèbure-Henriksen, Sustainability Manager i Varner-Gruppen «Årets etiske ildsjel». I 2016 fikk Irene Gulbrandsen, daglig leder i Culina, årets ærespris.

Hvem kan nominere og nomineres?

Alle er velkomne til å nominere. De nominerte vil være personer fra IEHs medlemsvirksomheter som har utmerket seg i arbeidet med etisk handel.

Hvordan nominere?

Nominasjonsforslaget skal inneholde:

 1. Navn, stilling, e-postadresse og telefonnummer til den som nominerer
 2. Navn på kandidat, kontaktadresse, telefonnummer og eventuelt stilling
 3. Kort begrunnelse (Max 1000 ord) for:
 • Hvorfor en/flere personer i virksomheten bør få en slik pris
 • Eventuelle resultater som kan vises til
 • Hva/hvorfor andre kan lære av arbeidet som er gjort

Begrunnelse knyttes til vedkommende sin innsats på et eller flere av områdene:

 • Forankringav arbeidet med etisk handel internt i bedriften/ virksomheten / organisasjonen
 • Karlegging av risiko og tilpassing av egen forretningspraksis
 • Forbedringstiltak i samarbeid med produsent / leverandør
 • Kommunikasjon: Arbeid for å styrke oppslutningen om etisk handel gjennom åpen rapportering og krav til kunder, agenter eller leverandører
 • Politisk påvirkning: Arbeid for å påvirke politiske rammevilkår og styrke oppslutningen gjennom informasjonsarbeid og åpen rapportering

Juryen

I juryen sitter tidligere vinner Øyvind Briså (Bama), Eli Bleie Munkelien (Innovasjon Norge), Camilla Gramstad (Virke) og Stine Foss (IEH).

Nominasjonen sendes til info@etiskhandel.no innen 18.april 2017.
Merk nominasjonen med ”Årets etisk handel pris 2017” i emnefeltet.