Initiativ for etisk handel

IEH:Kurs - Risikostyring med SHAREX (kun for medlemmer)

23. november 2017
Kl. 09:30 - 15:30
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo

Kurset er beregnet for medlemmer som trenger å jobbe effektivt med risikokartlegging og forbedringer på leverandørnivå. Kurset gir en innføring i SHAREX, et nytt verktøy for IEH og DIEH medlemmer.

Kursinnhold

Kurset gir innføring i SHAREX, et nettbasert system for risikovurdering og oppfølging av leverandørkjeden. Etter endt kurs skal deltakere kunne benytte SHAREX og tilknyttede ressurser til å utføre risikoanalyse av leverandørkjeden basert på egenvurderingsskjemaer.

Fullstendig kursbeskrivelse her.

Målgruppe

Kurset passer for etisk handelsansvarlige, innkjøpere og ledelse som jobber operativt med etisk handel eller trenger økt kunnskap om konkrete metoder og verktøy.

Forkunnskaper

Deltakere må ha gjennomført IEHs innføringskurs i bærekraftige leverandørkjeder eller lignende. Deltakelse på workshop i Risikokartlegging, prioritering og forbedring er også ønskelig. NB! Alle deltakere må ha med egen PC.

Kursavgift og vilkår for påmelding

900,- (kun for IEH-medlemmer). Avgiften inkluderer kursmateriell og servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker.

Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.