Initiativ for etisk handel

IEH:workshop Bærekraftige leverandørkjeder 2: Hvordan?

20. september 2017
Kl. 09:30 - 15:30
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo
Henrik Mollatt / henrik@etiskhandel.no

Gjennom FN har verdenssamfunnet vedtatt nye bærekraftsmål. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter innebærer større ansvar og forpliktelser, og har blant annet ført til strengere krav fra offentlige innkjøpere. Men veldig få kommer med erfaringsbaserte løsninger på hvordan dette skal skje. I løpet av kurset får du vite hvordan bærekraftsarbeidet kan implementeres i din virksomhet.

Dette er del 2 av kurset i bærekraftig leverandørkjeder, og bygger på del 1: «Hva og hvorfor?». Sammen danner de grunnlaget for andre kurs hos IEH.

Målgruppe:

CSR- og etisk handelsansvarlige, innkjøpere, ledere og andre stillingsfunksjoner som har en sentral rolle i organisasjonens arbeidet med bærekraftig handel. Kurset er tilpasset virksomheter av ulik størrelse, og om virksomheten er i direkte eller indirekte kontakt med produsenter.

Innhold og læringsmål:

Vi gjennomgår alle elementene som må være på plass for å jobbe med etisk leverandørkjedestyring, med eksempler fra ulike typer bedrifter. Vi får besøk av et IEH medlem som forteller om sitt arbeid med bærekraftig handel. I tillegg får du en oversikt over konkrete verktøy for ansvarlig leverandørkjedestyring. Avslutningsvis ser vi på IEH bedrifters rapportering på bærekraftig handel, og lærer av andres gode praksis. 

Læringsmål

  • Forstå hvordan du implementerer arbeid med bærekraftig handel i egen virksomhet
  • Forstå bakgrunn og hovedinnhold i IEHs implementeringsmodell.
  • Forstå hvordan du arbeider med forankring i egen virksomhet og leverandørkjede.
  • Forstå risikostyring knyttet til bærekraft, menneskerettigheter, miljø og korrupsjon, samt kunne foreta en aktsomhetsvurdering/«Due Diligence». Forstå hvorfor egne forretningsrutiner og innkjøpspraksiser er relevante for arbeidet med bærekraftig handel.
  • Forstå verdien av samarbeid og hvordan å få til dette.
  • Forstå hvorfor arbeidet skal måles, rapporteres og kommuniseres 

Forkunnskaper:

Du bør ha forkunnskaper tilsvarende læringsmål i Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?

Forberedelse og gjennomføring:

Gå gjennom egne strategier og rapporter på samfunnsansvar. Kurset gjennomføres ved hjelp av presentasjoner og diskusjoner. 

Kursavgift og vilkår for påmelding:

  • IEHs medlemmer: kr 950
  • Ikke-medlemmer: kr 3400 (kr 2200 for NGOer og ideelle organisasjoner)

Avgiften inkluderer kursmateriell og servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker. Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.