Initiativ for etisk handel

IEH:forum Hva er et system for risikostyring m.h.t menneskerettigheter, miljø og korrupsjon i leverandørkjeden?

09. mai 2017
Kl. 09:30 - 12:00
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo
Magne Paulsrud / magne@etiskhandel.no

Mange IEH-medlemmer spør: Hva er et system for risikostyring m.h.t menneskerettigheter, miljø og korrupsjon i leverandørkjeden? Hvordan ser det ut? Hvordan brukes systemet i hverdagen? Orkla og Pierre Robert Group presenterer sine systemer.

Målgruppe

IEHs medlemmer, og spesielt de som har deltatt (deltar) på vår workshop-serie: «Risikokartlegging, prioritering og forbedring».

Bakgrunn

Alle virksomheter trenger et system for risikostyring som tar opp i seg menneskerettigheter, miljø og korrupsjon. Utfordringen er at det perfekte system ikke finnes, men stadig flere har gjort seg nyttige og viktige erfaringer om hva et system bør inneholde og hvordan det kan brukes strategisk og operativt i styringen av virksomheten for å minimere risiko for brudd på arbeidstaker- og menneskerettigheter. Det mest fornuftige er å ta i bruk forskjellige metoder og verktøy for å få et mest mulig korrekt og troverdig risikobilde. Det vil typisk være landrapporter og rapporter om produktkategorier, det kan være fabrikkbesøk, det kan være samarbeid med lokale aktører, det kan være revisjoner eller bruk av ulike former for egenrapporteringsskjemaer. Alene og hver for seg har metodene og verktøyene svakheter, men en kombinasjon øker troverdigheten og «sikkerheten». Det er på bakgrunn av risikobildet at virksomheter iverksetter strategier og tiltak for forbedringer.

To IEH-medlemmer - Orkla og Pierre Robert Group (PRG) - presenterer sine systemer. Excel er en trofaste venn, også for de som har jobbet med etisk handel i mange år. Noen spørsmål er:

  • Fungerer systemet som et «prekvalifiseringsverktøy» av leverandører?
  • Hvordan synliggjøres iboende risiko på produktet i systemet? Vi vet at en rekke produkter har høy iboende risiko, for eksempel der råvaren hentes ut
  • Hvordan brukes resultater fra egenrapporteringsskjemaer og revisjoner i systemet?
  • Hvordan synligjøres gode og dårlige erfaringer med leverandører i systemet?
  • Hvordan anvendes informasjonen i systemet i hverdagen?

Få inspirasjon til hvordan videreutvikle eget system.

Program

9.30 Velkommen
9.40 Orkla v/ Sophie Arildsson
10.40 Pause
10.50 Pierre Robert Group v/Margrethe Vikanes
11.50 Oppsummering

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.