Initiativ for etisk handel

Teko tekstilkjemi for ikke-kjemikere

21-03-2017 - 22-03-2017
Kl. 09:30-16:00
Oslo, Norsk Industri, Middelthuns gate 27
Virke og Norsk Industri
https://www.norskindustri.no/kurs-og-arrangementer/kurs-bransjer/tekstilkjemi-for-ikke-kjemikere/

Bærekraftutfordringen, farer, risiko og effekt av kjemikalier som finnes i den tekstile verdikjeden, hvordan arbeide med kjemikalieutfordringene – praksis og eksempler. Stefan Posner og Sandra Roos fra Swerea IVF har begge sterk faglig kompetanse på området. Det blir også informasjon om produktansvar ved Line Telje Høydal, Miljødirektoratet og om REACH ved Cecilie Skarning, Norsk Industri.

Kemikaliefrågan växer inom textilindustrin

Kemikaliefrågan har sedan flera år fått en central betydelse i textilföretagens vardag inte minst genom en allt mer omfattande kemikalielagstiftning i EU/EES som man som textilaktör, stor som liten måste uppfylla. Samhället har i dagsläget gått längre i kemikaliefrågan än renodlade kemikaliekrav där man alltmer förväntar sig att textilföretagen sätter ut ”giftfria” varor på marknaden för sitt goda rykte och långsiktiga överlevnad.

Kemikaliefrågan är komplex

Textilindustrin är en av de globalt längsta och mest komplicerade värdekedjorna vi känner till. Det är en fragmenterad och heterogen sektor såsom t.ex. mode, outdoor, arbetskläder, heminredning samt teknisk textil för att nämna några segment i denna diversifierade industrinäring. Företag som är verksamma består av alltifrån små och medelstora företag men även av mycket stora multinationella aktörer.

De komplexa värdekedjor som textilindustrin representerar, utgör en stor utmaning i textilföretagens vardag kring hållbarhet, såväl sociala och ekonomiska frågor men även de naturvetenskapliga frågorna kring kemikalier och konkret styrning av dessa utmaningar i företagens vardagliga arbete med hållbarhet.

Stöd för ett systematiskt arbete hos företagen

De allra flesta textilaktörer i EU/EES har sällan egen naturvetenskaplig kompetens för att helt och fullt möta såväl lagkrav som samhälls och ibland kundkrav som ibland sträcker en bra bit bortom kemikalielagstiftningens krav varvid det behövs stöd utifrån och på ett sätt som gör att företagen kan arbeta dagligen med kemikaliefrågan utan att själva behöva vara specialister utan kunna bibehålla sin specialitet nämligen att låta producera och distribuera textilvaror som så långt det är möjligt inte innehåller toxiska ämnen samt är konkurrenskraftiga på de marknader företaget agerar.

Kursens syfte är att bistå en bit på vägen hur man kan komma igång med kemikaliearbetet i sin vardag utan att för den skull vara specialist inom kemi eller motsvarande samt ge en inblick i utmaningarna och goda exempel på hur man kan komma vidare att hantera dessa utmaningar på ett praktiskt och samtidigt effektivt sätt med syfte att få till faktiska förändringar och på sikt utfasning av oönskade kemikalier i ”sin” värdekedja.

Program:

Tirsdag 21. mars

10.00    Kaffen står klar

10.30    Presentation av kursledarna och upplägget för de två dagarna.
10.45    Hållbarhet. Beteende, naturvetenskap och etik, viktiga policy instrument i affärsverksamheten. 
11.00    Den textila livscykeln. Begreppen fara, risk samt hälso-/miljöpåverkan av de kemikalier som finns i den textila livscykeln (Övning).
11.30    Kort paus
11.45    Produktansvar hos bedriftene v/Line Telje Høydal, Miljødirektoratet
12.15    Lunch
13.15    En kort introduksjon til EUs kjemikalieregelverk – REACH hva må dere som produsenter og importører gjøre? v/Cecilie Skarning, Norsk Industri
13.45    Utmaningar inom den textila värdekedjan. Medvetenhet, legalt perspektiv, konsekvent informationsflöde (Övning).
14.30    Kort paus
14.45    BAT / BEP - Hur man arbetar med kemikalieutmaningar. Praktiska fall från verkligheten med goda exempel (Övning).
16.00    Öppen diskussion, ”hemläxa”
16.30    Avslut av dagen

Onsdag 22. mars

09.00    Frågor och funderingar från dag 1
09.30    Workshop: hur man etablerar en fungerande dialog kring ”sina kritiska” kemikalier med leverantörer uppströms hela vägen till källan.
10.30    Kort paus
10.45    Fortsättning på workshop.
12.00    Redovisning/oppsummering och avslut
12.30    Lunch