Initiativ for etisk handel

IEH:forum for dagligvare

23. februar 2017
Kl. 09:00 - 11:30
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo
Ole Henning Sommerfelt / ole.henning@etiskhandel.no / 97689915

Dere inviteres til IEH:forum for dagligvare med to hovedpunkter på agendaen: 1) Decent Work in Italian Agriculture («tomatprosjektet»), og 2) Nye aktsomhetsvurderingsprosjekter innen dagligvare

1. Decent Work in Italian Agriculture («tomatprosjektet»)

  • Hva har skjedd det siste året?
  • Status i prosjektet
  • Videre framdrift / ønsker far IEH-medlemmer

2. Nye aktsomhetsvurderingsprosjekter innen dagligvare

  • Om IEHs strategi – satsing på aktsomhetsvurderingsprosjekter
  • Prosess for å velge ut prosjekt(er)
  • Innspill til tema/land for prosjekt
  • Oversikt over ETI-prosjekter (som det er mulig å delta i for IEH-medlemmer)

Påmelding

Send e-post til Ole Henning Sommerfelt.

Vel møtt!