Initiativ for etisk handel

Korrupsjonsindeksen – CPI 2016 er lansert

Transparency International har lansert Corruption Perceptions Index (CPI) for 2016. Indeksen rangerer 176 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land.

– Nok en gang viser indeksen at det er store korrupsjonsutfordringer i land Norge samhandler med, sier generalsekretær Guro Slettemark i Transparency International Norge, til transparency.no og peker på land der norsk næringsliv opererer og utviklingsland som mottar norsk bistand.

Korrupsjonsindeksen for 2016 fra Transparency International gir en oversikt over korrupsjonsnivået i til sammen 176 land.

 – Det er en styrke ved det norske samfunnet at tilliten til offentlig sektor er høy, noe som igjen bekreftes i årets CPI, uttaler Slettemark. Samtidig er offentlig sektor i Norge stor, mangslungen og fremfor alt desentralisert. Også hos oss avdekkes det saker som illustrerer at korrupt praksis kan forekomme. Disse sakene understreker nødvendigheten av et våkent og aktivt antikorrupsjonsarbeid i både stat og kommune, legger hun til.

Korrupsjon fortsatt utbredt i verden – Norden kommer best ut

69 prosent av landene som inngår i CPI 2016 scoret under 50, på en skala fra null til hundre, der null indikerer svært mye opplevd korrupsjon, mens hundre indikerer svært lite korrupsjon. Resultatet viser hvor utbredt det er med ødeleggende korrupsjon rundt om i verden. I år er det flere land som forverrer sin posisjon på indeksen enn som forbedrer den.

New Zealand og Danmark deler førsteplassen med 90 poeng hver, deretter kommer Finland, Sverige og Sveits. Norge får 85 poeng på skalaen som går fra 0 til 100 – der 100 betyr at det ikke finnes korrupsjon overhodet. 85 poeng gir en sjetteplass, noe som er en nedgang på to poeng sammenlignet med 2015. Ingen land er helt frie for korrupsjon, men landene i toppen av rangeringen har viktige fellestrekk: Åpenhet i forvaltningen, pressefrihet, ivaretakelse av menneskerettigheter og et uavhengig rettssystem.

Også de økonomiske stormaktene Tyskland og Storbritannia befinner seg på ti-på-topp-listen med 81 poeng hver.

Nederst på listen for tiende år på rad, står Somalia, som kun får ti poeng. Blant de mest korrupte landene er også krigsherjede land som Sør-Sudan (11), Syria (13), Jemen (14) Libya (14), Afghanistan (15) og Irak (17), samt Nord-Korea (12), som har ett av verdens mest autoritære regimer. Her havner også Venezuela og Sudan.

Landene i bunnen av skalaen kjennetegnes ved utbredt straffrihet for korrupsjon, dårlig styresett og svake institusjoner. En del land i konfliktområder, særlig i Midt Østen, har falt markert på årets indeks.

Qatar faller mest – vertslandet for fotball-VM 2022

Qatar har hatt den sterkeste nedgangen sammenlignet med 2015, med et fall på ti poeng. Transparency Internationals styreleder, José Ugaz, uttaler at «FIFA-skandalen, undersøkelsene om tildelingen av fotball-VM 2022 til Qatar og rapporter om brudd på menneskerettigheter for migrantarbeidere har klart påvirket opplevelsen av landet.»

I den øverste delen av midtsjiktet ligger flere stormakter, som USA (74), Japan (72) og Frankrike (69), mens Tyrkia, Brasil, Kina og India havner i nederste del av midtsjiktet med 40-41 poeng. Russland havner langt nede på listen, på 131. plass med kun 29 poeng.

Mye korrupsjon i land Norge samarbeider med

Brasil er et viktig satsingsområde for norsk næringsliv. Landets score på indeksen har gått betydelig ned sammenlignet med for fem år siden, i takt med at den ene korrupsjonsskandalen etter den andre er avdekket, med toppolitikere og forretningsfolk involvert. Samtidig viser disse sakene at uavhengig rettsforfølgelse faktisk gjør det mulig å stille folk som tidligere er blitt ansett som urørlige, til ansvar for korrupsjon. I årets indeks scorer Brasil 40, i likhet med andre framvoksende økonomier som Kina og India. Iran utpekes nå også som et viktig eksport- og investeringsområde for norske virksomheter, etter at sanksjonene er hevet, men scorer lavt på indeksen, med 29 poeng.

Flere av landene som er store mottakere av norsk bistand, scorer også lavt på korrupsjonsindeksen, som f.eks. Afghanistan og mange av de afrikanske landene. Dette illustrerer at bistanden bør gå hånd i hånd med arbeidet for å fremme godt styresett.

Indeksen er basert på tall fra Verdensbanken, Den afrikanske utviklingsbanken og den sveitsiske handelshøyskolen IMD.

Den måler oppfattet korrupsjon i offentlig sektor.

Les mer her

Kilde: www.transparency.no