Initiativ for etisk handel

Sterk vekst i bruken av digitale opplæringsverktøy

Siden begynnelsen av november 2016 og fram til i dag til i dag har IEH bidratt til at 1161 personer, hvorav 1037 er arbeidere på 12 fabrikker i Kina og Bangladesh, har økt sin kunnskap gjennom bruk av det digitale opplæringsverktøyet QuizRR WE.

Sammen med QuizRR og Just Solution Network har IEH utviklet et digitalt opplæringsverktøy som tar for seg dialog og arbeidstakerinvolvering. Verktøyet skal gi en felles forståelse av rettigheter og ansvar på arbeidsplassen med spesielt fokus på arbeiderrepresentasjon og arbeiderdialog.

Motiverer og engasjerer mange

Opplæringen skjer ved bruk av nettbrett og er ikke avhengig av internettilgang. Filmer og quiz-spørsmål sørger for aktiv læring. Først når opplæring av et visst antall arbeidstakere er gjennomført, kobles wifi til og opplæringsdataene – hvem som har gjennomført opplæringen, på hvilke tema og resultater – blir lastet opp på QuizRR-portalen. Målet er konkret arbeiderrepresentasjon og arbeiderdialog gjennom å motivere og engasjere arbeidstakere på alle nivåer – arbeidere, mellomledere og ledelse på fabrikker. Leverandørene kan selv hente ut rapporter på opplæringen som har blitt gjennomført.

I november/desember 2016 startet pilotering av WE på fem fabrikker i Bangladesh og 14 fabrikker i Kina. IEH medlemmene Bergans, Eurosko, Gresvig, Mester Grønn, Dyreparken, Kid Interiør, Granit, Pierre Robert, Varner og Voice er allerede med i piloteringen. Unil, som leverer til Norgesgruppen, blir nå med i Kina-piloten med en leverandør som produserer stearinlys nær grensen til Nord-Korea.

Kan brukes av alle

QuizRR verktøyet er per i dag utviklet for fabrikk og kan brukes uavhengig av hvilke produkter som produserer. Det kan også brukes lengere ned i leverandørkjeden hos for eksempel underleverandører. Det betyr at dette verktøyet er like relevant for dagligvare som for møbler, tekstil, mote eller profilartikler. Verktøyet har blitt godt mottatt av IEH-medlemmenes leverandører som opplever at opplæringsmaterialet treffer godt i forhold til de utfordringene de har når det gjelder arbeiderrepresentasjon og dialog.

Nesten 1200 deltakere på tre måneder er en svært positiv økning. Etter kinesisk nyttår skal ytterligere ni fabrikker i gang med opplæring, og målet er at 3000 arbeidere har fått opplæring under pilotprosjektet. Totalt er 21 fabrikker med til sammen 10 000 arbeidere med i pilotene.