Initiativ for etisk handel

IEH:Kurs - Risikostyring med hensyn til menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser

20. juni 2017
Kl. 09:30 - 16:00
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo
Magne Paulsrud / magne@etiskhandel.no

§5 i lov om offentlige anskaffelser pålegger oppdragsgivere å ha egnede rutiner for å fremme respekt for grunnleggende menneskerettigheter ved anskaffelser der det er risiko for brudd på slike rettigheter. På kurset lærer du å gjøre faglige gode risikoanalyser. Disse danner grunnlag for prioritering, krav i anskaffelsesprosessen og tiltak for kontraktsoppfølging.

Målgruppe:

Innkjøpsledere, innkjøpere og kontraktsforvaltere i offentlige virksomheter. For IEH-medlemmer og ikke-medlemmer. IEH-medlemmer har fortrinn (se lenger ned). Maks 12 deltakere.

Innhold og læringsmål:

  • Hva er risikostyring med hensyn til menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser, og hvorfor?
  • Hvordan? Metode for risikoanalyse: Land, bransje / sektor og produkt. Kriterier for prioritering
  • Sammenhengen mellom risikoanalyse og kontraktsoppfølging

Kurset inngår i IEHs opplæringsprogram for offentlig sektor. Programmet består av: 1) Risikostyring med hensyn til menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser, 2) Kontraktsoppfølging av etiske krav, 3) Hvordan stille kvalifikasjonskrav for etisk handel og evaluering av kravene. For nye anbefaler vi grunnkurs i etisk handel: Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?  

I tillegg arrangere vi IEH:forum for medlemmer der vi setter ulike tema dagsorden.

Tidligere deltakere:

Et meget bra kurs som gir engasjement for å jobbe videre i egen bedrift

Bra og nyttig med en praktisk tilnærming og erfaringsutveksling, øvelser og diskusjoner

Forkunnskaper:

Det forventes at deltakere har grunnleggende kunnskap om etiske krav i offentlige anskaffelser. Les mer på IEHs nettsider og Difis nettsider.

Forberedelse og gjennomføring:

Før kurset skal deltakerne innhente enkel «risikoinformasjon» fra potensielle tilbydere i en kommende vareanskaffelse, eller tjenesteanskaffelse som inneholder varer. Innhenting av informasjon vil ta alt fra en til flere uker, avhengig av respons fra tilbydere. IEH sender informasjon om dette ved påmelding.

Deltakerne skal lese rapporten «Arbeidstaker- og menneskerettigheter i offentlig innkjøp: En undersøkelse om bruken av etiske krav i høyrisikoanskaffelser 2009-2016» (IEH og Difi, 2017). Rapporten laster du ned her.

Under dagen skal deltakerne gjøre en risikoanalyse med utgangspunkt i informasjon innhentet fra potensielle tilbydere (se over). Deltakere fra samme virksomhet jobber i gruppe. Analysen presenteres i plenum.

Kurset er en kombinasjon av forelesning, oppgaver og diskusjon

Kursavgift og vilkår for påmelding:

Kr 950 for medlemmer av IEH og kr 4.600 for ikke-medlemmer. Avgiften inkluderer servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av deltaker.

IEH-medlemmer har fortrinn inntil fire uker før kursdato. Deretter åpnes det for ikke-medlemmer. Ikke-medlemmer må gjerne melde seg på tidligere, men settes på venteliste. Fire uker før kursdato får ikke-medlemmer beskjed.

Frist for påmelding er to uker før kursstart. Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte. I så fall får deltakerne beskjed 10 virkedager før arrangementet, eller tidligere. Du kan melde deg av med minst 10 virkedagers varsel. Da bortfaller deltakeravgiften. Ved avmelding 5, eller færre, virkedager før arrangementet faktureres avgiften i sin helhet. Ved godkjent fravær faktureres ikke deltaker.

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.