Initiativ for etisk handel

IEH:kurs Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?

23. mai 2017
Kl. 09:30 - 15:30
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo
Karoline Bakka Hjertø / karoline@etiskhandel.no

Gjennom FN har verdenssamfunnet vedtatt nye bærekraftsmål. FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter innebærer større ansvar og forpliktelser for næringslivet, og har blant annet ført til strengere krav fra offentlige innkjøpere. I løpet av kurset får du vite hva dette innebærer for din virksomhet og hvorfor arbeid med bærekraftig handel bør implementeres.

Dette kurset gir en bredere forståelse for hvorfor arbeid med bærekraftige leverandørkjeder er viktig. Den påfølgende workshopen, Innføring i metode for etisk handel: Hvordan?, tar for seg implementeringen av bærekraftsarbeidet. Sammen danner de grunnlaget for andre kurs hos IEH.

Målgruppe:

Kurset passer for alle i virksomheten, men er spesielt egnet for CSR- og etisk handelsansvarlige, innkjøpere, ledere og andre stillingsfunksjoner som har en sentral rolle i arbeidet med bærekraftig handel. Innholdet er tilpasset virksomheter av ulik størrelse, og om virksomheten er i direkte eller indirekte kontakt med produsenter.

Innhold og læringsmål:

I lys av internasjonale rammeverk og trender får du en grundig innføring i hva bærekraftig handel innebærer, og hvorfor det er relevant for din virksomhet, enten du er bedrift, i offentlig sektor, i fagbevegelsen, eller en NGO. Vi tar for oss ulike caser, og får besøk av et IEH medlem som forteller om sitt arbeid med bærekraftig handel.

Læringsmål:

  • Forstå hva bærekraftig handel, etisk handel, ansvarlig næringsliv og «Corporate Social Responsibility» er.
  • Kjenne til internasjonale trender og rammeverk
  • Forstå hvilket ansvar du og din virksomhet har for ivaretakelse av arbeids- og menneskerettigheter, beskytte miljøet og motarbeide korrupsjon på andre siden av kloden
  • Forstå hva en «Code of Conduct» er, og hvorfor det er grunnlaget for alt arbeid med bærekraftig handel.
  • Forstå hvorfor dette er relevant for akkurat deg og din bedrift ­­- kan nettopp din bedrift rammes av en «skandale»?

Forkunnskaper:

Det kreves ingen forkunnskaper, men du vil få mer ut av kurset ved å sette deg inn i hva din virksomhet gjør på feltet.

Forberedelse og gjennomføring:

Gjennomgang av egen strategi og rapportering på samfunnsansvar (hvis noe foreligger). Kurset gjennomføres ved hjelp av presentasjoner og diskusjoner. 

Kursavgift og vilkår for påmelding:

  • IEHs medlemmer: kr 950
  • Ikke-medlemmer: kr 3400 (kr 2200 for NGOer og ideelle organisasjoner)

Avgiften inkluderer kursmateriell og servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker. Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.