Initiativ for etisk handel

Etisk handel konferansen 2017 - Status etisk handel Norge - og IEH Årsmøte

26. april 2017
Kl. 09:00-15:30 Mingling til kl 17:00
Oslo, Månefisken, Sagveien 23A
Initiativ for etisk handel (IEH)
Henrik Mollatt / henrik@etiskhandel.no

Alle verdens land har blitt enige om en felles agenda for å skape en bærekraftig verden innen 2030. Etisk handel har en betydningsfull rolle i dette arbeidet. På konferansen vil du forstå hvordan. Vi vet altså hvor vi skal, men hvordan ligger vi an? På konferansen presenteres status for etisk handel i Norge - en kartlegging av ulike interessenter; forbrukere, bedrifter, offentlig sektor og leverandører i produsentland sitt forhold til etisk handel. Siste del av konferansen er en workshop der vi sammen jobber frem noen av løsningene vi vil trenge for å nå målene.Vi ser frem til en spennende dag med dere

Årets viktigste møteplass for dialog og utveksling av etisk og bærekraftig handel

Velkommen til konferanse der mer enn 150 ledende virksomheter, fagbevegelse og organisasjoner innen etisk handel er invitert!
IEH presenterer status på etisk handel i Norge. Ledende private og offentlige virksomheter, fagbevegelse og organisasjoner vil utfordre og inspirere deg. Det blir en levende konferanse med erfaringsutveksling hvor du får mulighetene til å dele, spørre, og lære.

Program:

09.00  Konferanselokalet åpner, registrering og mingling på interessent-torget.

09.30  Velkommen og introduksjon til dagen v/ Knut Lutnæs, Coop og styreleder i IEH, Luisa Book, H&M,  Bjart Pedersen, Norgesgruppen, Tove Strømman, NTNU og IEH.

09.45  HVILKEN UTFORDRING ER DET VI SKAL LØSE? Agenda 2030: bærekraftsmålene, og hvordan etisk handel leverer på dem. Ingvild Næss Stub, statssekretær ved statsministerens kontor, og IEH.

10.15  STATUS PÅ ETISK HANDEL I NORGE 1: NÆRINGSLIV -Hvilket ansvar har og tar norske bedrifter?
Hvilket ansvar forventer vi at næringslivet tar? Appell ved John Peder Egenæs, Amnesty, leverandør-     og forbrukerdelen av kartleggingen IEH og Erik Griffin, Innsikteriet.
Hvilket ansvar tar næringslivet?  Næringslivsdelen av kartleggingen, IEH. Lisa Danielsen og Håvard Rensvold,  fra Virke, Handel og Kontor, og LO sitt prosjekt «The Tip», intervjuer Steinar Olsen, Stormberg og Jan Erik Glimsholt, Kjeldsberg kaffe.  
Hvordan nå målene? IEH i samtale med Steinar Olsen, Jan Erik Glimsholt, Heikki Holmås, Stortingsrepresentant, SV og Arild Hermstad, Stortingskandidat, MDG.   

11.35  LUNSJ med interessenttorg i Søylehallen.

12.30  STATUS PÅ ETISK HANDEL I NORGE 2: OFFENTLIGE INNKJØP - Hvilket ansvar har og tar offentlig sektor?
Hvilket ansvar forventer vi at offentlig sektor tar? Appell ved Erik Dale, Kruse Smith.
Hvilket ansvar tar offentlig sektor?  Offentlig sektordelen av kartleggingen ved Anne Cathrine Jacobsen, Difi, og IEH.  
Hvordan nå målene? Lars Jacob Hiim, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet. «The Tip» intervjuer Pia Trulsen, Sykehusinnkjøp og Erik Dale, Kruse Smith.

13.10  LØSNINGER
To parallellseminar med workshops: offentlige innkjøp (Månefisken) og næringsliv (Månehallen).  

14.00  PAUSE med interessenttorg og registrering til IEHs årsmøte i Søylehallen.   

14.20  Oppsummering av parallellseminarene.

14.30  Utdeling av årets etisk handel pris v/Øyvind Briså, Bama.  

14.40  IEHS ÅRSMØTE

15.30  Mingling over et glass.

17.00  Vel hjem og takk for i dag. 

Årsmøte 2017

Konferansen etterfølges av IEHs årsmøte, fra 14.30-15.30. Dagen før arrangeres også «State of Ethical Trade – Denmark 2017» i København av vår søsterorganisasjon Dansk IEH. 

Sett av dagen 26.april. 

Vi ser frem til å se deg her i Oslo!

 I arbeidsgruppen for konferansen, sitter NorgesGruppen, H&M og NTNU, i tillegg til IEH

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.