Initiativ for etisk handel

IEH:kurs Kontraktsoppfølging av etiske krav

22. mars 2017
Kl. 09:30 - 15:00
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo
Magne Paulsrud / magne@etiskhandel.no

En følge av §5 i lov om offentlige anskaffelser er at oppdragsgivere må legge etiske krav til grunn i risikoanskaffelser. Unnlater de å gjøre det, eller følge opp kravene, kan det få rettslige følger. På kurset lærer deltakerne metode for kontraktsoppfølging, inklusive bruk av ressurser og verktøy.

Målgruppe

Innkjøpsledere, innkjøpere og kontraktsforvaltere i offentlige virksomheter. For IEH-medlemmer og ikke-medlemmer. IEH-medlemmer har fortrinn (se lenger ned). Maks 12 deltakere.

Innhold og læringsmål

Etter gjennomført kurs har deltakerne god kunnskap om sammenhengen mellom risikoanalyse og kontraktsoppfølging. Deltakerne lærer metode for kontraktsoppfølging, inklusive bruk av ulike ressurser og verktøy.

Kurset inngår i IEHs opplæringsprogram for offentlig sektor. Programmet består av: 1) Risikostyring med hensyn til menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser, 2) Kontraktsoppfølging av etiske krav, 3) Hvordan stille kvalifikasjonskrav for etisk handel, og evaluering av kravene. For nye anbefaler vi grunnkurs i etisk handel: Bærekraftige leverandørkjeder 1: Hva og hvorfor?  

I tillegg arrangere vi IEH:forum for medlemmer der vi setter ulike tema dagsorden.

Forkunnskaper

Det forventes at deltakere har grunnleggende kunnskap om etiske krav i offentlige anskaffelser. Les mer på IEHs nettsider og Difis nettsider. Det anbefales at deltakere tar kurset «Risikostyring med hensyn til menneskerettigheter ved offentlige anskaffelser» før de deltar på dette. Kontraktsoppfølging tar utgangspunkt i, og bygger på, risikostyring og – analyse.

Forberedelse og gjennomføring

Deltakerne skal lese rapporten «Arbeidstaker- og menneskerettigheter i offentlig innkjøp: en undersøkelse om anvendelse av etiske krav i høyrisikoanskaffelser» (IEH, 2016). Den finner du her.

Vi anbefaler at deltakerne å lese denne rapporten om kontraktsoppfølging av IT-selskapet DELL. Rapporten gir en detaljert beskrivelse av kontraktsoppfølgingen over en lenger periode.

Kurset er en kombinasjon av forelesning, oppgaver og diskusjon.

Kursavgift og vilkår for påmelding

Kr 950 for medlemmer av IEH og kr 4.600 for ikke-medlemmer. Avgiften inkluderer servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av deltaker.

IEH-medlemmer har fortrinn inntil fire uker før kursdato. Deretter åpnes det for ikke-medlemmer. Ikke-medlemmer må gjerne melde seg på tidligere, men settes på venteliste. Fire uker før kursdato får ikke-medlemmer beskjed.

Frist for påmelding er to uker før kursstart. Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte. I så fall får deltakerne beskjed 10 virkedager før arrangementet, eller tidligere. Du kan melde deg av med minst 10 virkedagers varsel. Da bortfaller deltakeravgiften. Ved avmelding 5, eller færre, virkedager før arrangementet faktureres avgiften i sin helhet. Ved godkjent fravær faktureres ikke deltaker.

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.