Initiativ for etisk handel

IEH:Kurs Ansvarlig innkjøpspraksis (kun for medlemmer)

31. mai 2017
Kl. 09:30-15:30
IEH, Hausmannsgate 19, Oslo
Katrine Karlsen / katrine@etiskhandel.no

Kurset gir innkjøpere dybdekunnskap om hvorfor og hvordan bygge opp gode internprosedyrer som tilrettelegger for leverandørers arbeid med forbedringer av arbeidsforhold. Kurset tar utgangspunkt i tilbakemeldinger fra over 1000 leverandører til det skandinaviske markedet.

Målgruppe:

Innkjøpere og Innkjøpsansvarlige, CSR- og etisk handelsansvarlige, merchandisers, logistikk og produktutviklere/designere

Innhold og læringsmål:

 • Introduksjon av innkjøperens rolle og critical path management
 • Forecasting, produktutvikling og prøvebestillinger
 • Prissetting, -forhandling og betalingsvilkår
 • Budsjettering for anstendig arbeidsvilkår
 • Ordreplassering og -endringer
 • Produksjon og ledetid
 • Sourcing strategier og kontraktsvilkår
 • Samarbeid og insentivisering

Etter endt kurs skal deltakerne:

 • Ha en bedre forståelse av hvordan egen innkjøpspraksis kan forårsake brudd på etiske retningslinjer
 • Ha en bedre forståelse av hvordan samarbeid med leverandører om innkjøpsprosedyrer kan redusere risiko for brudd
 • Kunne bruke critical path improvement plan som utgangspunkt for interne endringsprosesser som fører til ansvarlige innkjøpsrutiner.
 • Kunne sette leverandører bedre i stand til å tilfredsstille virksomhetens etiske forventninger

Forkunnskaper:

Deltakere bør ha gjennomført IEHs Innføringskurs i etisk handel eller tilsvarende kunnskap om etisk handel og relevante utfordringer i produsentland. Deltakere må ha satt seg inn i virksomhetens innkjøps- og/eller sourcing strategi, mål og utfordringer på etisk handel området. Forståelse av virksomhetens prosedyrer for prissetting av produkter er en fordel.

Forberedelse og gjennomføring:

Forelesning, gruppearbeid, diskusjoner, individuelle oppgaver knyttet til eget arbeid.

Ressurser:

 • Presentasjon
 • IEHs veileder for ansvarlig innkjøp: Suppliers Speak Up: How Purchasing Practices are Compromising Ethical Compliance in Global Supply Chains
 • Critical Path Improvement Plan (fylles ut gjennom kurset)

Kursavgift og vilkår for påmelding:

Kr 950. Avgiften inkluderer kursmateriell og servering. Eventuell overnatting må bestilles og betales av hver enkelt deltaker.

Påmeldingen er bindende. IEH tar forbehold om at arrangementet kan avlyses ved få påmeldte, i så fall gis beskjed senest 10 dager før. Ved avmelding 9 dager eller mindre før kursdato må 25% av kursavgiften betales. Ved avmelding 5 virkedager eller mindre før (første) kursdagen, eller ved no-show, må hele kursavgiften betales.

Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.