Etisk handel Norge

Bærekraftig bomull på fremmarsj

I 2015 var 1,5 millioner bomullsprodusenter lisensiert til å selge «better cotton», som tilsvarte 11,9 prosent av den globale bomullshandelen, står det i rapporten til Better Cotton Initiative (BCI). Tre av IEHs medlemmer - Varner, Hennes & Mauritz og IKEA - er med på samarbeidet.

Better Cotton Initiativ (BCI) er et samarbeid for å oppnå bærekraftig bomullsproduksjon i en skala som utgjør en reell og merkbar forbedring for bønder, miljøet og industrien.

BCI deltok på fjorårets seminar om samarbeid og utfordringer i bomullsindustrien, i regi av Initiativ for etisk handel (IEH) og Virke. Her poengterte Per N. Bondevik, daglig leder i IEH, at arbeidet til BCI støtter direkte opp om flere av de nye bærekraftmålene, slik som mål 8; «Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle», og 12; «Sikre bærekraftig forbruk og produksjon». Dette er 2 av de 17 bærekraftmålene som formelt ble vedtatt i FNs generalforsamling.

Målet for 2020 er at 30 prosent av all bomull skal dyrkes på denne måten, sa Ruchira Joshi, programdirektør i BCI.

Joshi påpekte at BCI ikke ville vært mulig uten et samarbeid med de mange ulike aktører som er involvert, både medlemmer og andre interessenter. Medlemmene er hovedsakelig virksomheter som har bomull i sin leverandørkjede, men også andre dedikerte aktører, både private og offentlige, som presser på for en mer bærekraftig bomullsindustri.

Tre av IEHs medlemmer, VarnerHennes & Mauritz og IKEA , er med i BCI. Den 7.juni havnet IKEA øverst på rangering til «Sustainable Cotton Ranking», og de har nådd målet om at all bomullen skal komme fra mer bærekraftige kilder. Med et årlig forbruk på 150 000 tonn bomull, som til sammen utgjør 1 prosent av verdens forbruk, har dette en betydelig innvirkning på miljøet og arbeidsforholdene til bøndene. Du kan lese mer om IKEAs erfaringer i vår artikkel fra september 2015.

Du kan lese BICs rapport her.