Initiativ for etisk handel

Tørk tårene og brett opp ermene

Takk til Aftenposten som retter søkelyset mot tekstilindustrien gjennom dokumentarserien Sweatshop II. La oss håpe at levelønn og fagforeningsfrihet ikke drukner i stengte porter og en flom av følelser, kommenterer Per Nitter Bondevik.

1300 tegn var alt Aftenposten hadde plass til på sine debattsider, vi valgte derfor heller å trykke Per N. Bondeviks innspill i sin helhet på egne nettsider:

Levelønn og fagforeningsfrihet er problemstillinger vi, i samarbeid med både nasjonale og internasjonale fagforeninger, sivilsamfunn og våre bedriftsmedlemmer, har jobbet med lenge og der det fortsatt står mye ugjort.

En lønn å leve av for de som produserer varene våre er en av de viktigste og vanskeligste utfordringene i globale leverandørkjeder. Framgangen på dette området er mindre enn vi håpet. De siste årene har nedgangstider og økt konkurranse presset allerede lave lønninger enda lenger ned. Samtidig øker presset på de internasjonale merkevarer om å sikre levelønn for arbeiderne i leverandørkjeden deres. Negative konsekvenser av for lave lønninger står i kø: Omdømmetap, dårligere kvalitet, arbeidskonflikter og uro og ikke minst; arbeidere som ikke er i stand til å leve av lønna, slik Sweatshop korrekt dokumenter.

Innsatsen fra enkeltbedrifter for å rette opp skjevhetene har vist seg utilstrekkelig i det lange løp. Årsakene til lave lønninger er sammensatte og krever en strukturert og helhetlig tilnærming. Ingen enkeltbedrift makter løftet alene. Ei heller vi. Dette betyr på ingen måte at selskapene kan toe sine hender – hver og en har eget ansvar for å ikke bidra til brudd på grunnleggende menneskerettigheter i sine leverandørkjeder.


Men det finnes løsninger.
Vi har gode eksempler på hvordan små og store bedrifter gjennom bransjesamarbeid, samarbeid med leverandører, fagforeninger og lokale myndigheter, kan bidra til rettferdige lønninger. Samtidig utfordrer vi bedriftene til å holde orden i eget hus og rydde opp i egne rekker, ikke minst ved å se på egen innkjøpspraksis og prispress, og hvilken innvirkning dette har på arbeidernes lønnsnivå.

"Det er absolutt en fare for at seere av Sweatshop blir sittende igjen med et inntrykk av at fabrikker som ikke ønsker å åpne sine porter til 4 skandinaviske bloggere med et filmteam i ryggen, er ensbetydende med dårlige arbeidsforhold"


God og konstruktiv dialog bygger på gjensidig tillit
, mellom kunde og leverandør, og mellom arbeider og ledelse på fabrikk. Det å pålegge leverandørene, uten en dialog i forkant, til å åpne portene til fabrikkene der produksjonen finner sted, er ikke en del av et godt samarbeidsforhold. Det er absolutt en fare for at seere av Sweatshop blir sittende igjen med et inntrykk av at fabrikker som ikke ønsker å åpne sine porter til 4 skandinaviske bloggere med et filmteam i ryggen, er ensbetydende med dårlige arbeidsforhold – og at H&M er verst i klassen. Vi tror ikke et slikt inntrykk vil bidra til mer åpenhet og bedre arbeid for å sikre gode arbeidsforhold. Vi ser heller faren for at det viktigste budskapet, som vi mener og tror er jentenes egentlige intensjon, kan forsvinne.

Derfor regner vi med, og ser vi fram til, at Aftenposten i tiden framover vil gjøre sitt for å skape ny forståelse for hva som faktisk må til for å skape de nødvendige varige endringene for tekstilarbeidernes lønninger og arbeidstakerrettigheter. Ved blant annet å peke på de tiltak som allerede har blitt gjort og som beviselig fører til gradvise forbedringer.  Gjerne ved å forenkle (men ikke tabloidisere) komplekse tema som både angår og forplikter oss som forbrukere, som innkjøpere både privat og offentlig, som myndighetsutøvere men viktigst: som direkte angår tekstilarbeiderne i land som Kambodsja.

Per Nitter Bondevik,
Daglig leder Initiativ for etisk handel (IEH)