Initiativ for etisk handel

Arbeidstaker- og menneskerettigheter i offentlig innkjøp: En undersøkelse om anvendelse av etiske krav i høyrisikoanskaffelser

Undersøkelsen tar for seg anvendelsen av etiske krav i 620 høyrisikoanskaffelser i Norge, åtte år etter at handlingsplanen for miljø- og samfunnsansvar ble lansert.

Last ned
rapport
Organisasjon:
Initiativ for etisk handel (IEH)
År:
2016

Årlig kjøper det offentlige varer og tjenester for enorme summer. Med det følger et stort ansvar – moralsk, juridisk og økonomisk. Moralsk fordi det handler om forvaltningen av fellesskapets ressurser og respekt for grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. Juridisk fordi det strider mot prinsippet om likebehandling når useriøse leverandører får delta i, og vinne, offentlige kontrakter. De økonomiske konsekvenser ser vi blant annet i form av unndragelse av skatter og avgifter.

I mai 2010 gjorde IEH en undersøkelse om anvendelsen av etiske kontraktskrav i anskaffelse av kontormøbler og klær/fottøy. Undersøkelsen viste at kun en av fire oppdragsgivere stilte gode etiske krav, dvs. ILOs åtte kjernekonvensjoner eller strengere. 62 % hadde ingen eller mangelfulle krav.

Nå har vi igjen undersøkt anvendelsen av etiske krav i 620 høyrisiko-anskaffelser i årene 2009, 2011, 2012 og 2014. Det er godt dokumentert at varer som anskaffes over offentlige budsjetter er produsert under dårlige og ulovlige forhold. Ved å foreholde seg passivt til dette, medvirker det offentlige til at dette kan vedvare. Selv om rapporten viser en positiv trend, er det fortsatt for mange som ikke stiller krav.

Til nå har det vært frivillig om offentlig sektor skal stille slike krav, men i år (2016) vil et nytt norsk regelverk om offentlige anskaffelser tre i kraft. Sannsynligheten for at oppdragsgivere vil pålegges å ta hensyn, er stor.