Etisk handel Norge

Årsrapport fra IEH: Tallenes tale - etter 15 år

For 15 år siden visste knapt nok noen hva etisk handel var– langt mindre hva det kunne komme til å bli. 15 år senere taler tallene sitt tydelige språk.

Det finnes store tall, litt mindre store og relativt små tall. Til sammen forteller tallene mye om utviklingen av etisk handel. Noen tall er positive og bidrar til forbedringer i grunnleggende arbeidstaker- og menneskerettigheter. Andre tall er mer nedslående. 

Mennesker og milliarder

Flerpartsinitiativet IEH har siden etableringen for 15 år siden blitt en viktig samfunnsaktør som både myndigheter og privat sektor tar på alvor. 244 ulike bedrifter, organisasjoner og offentlige virksomheter meldt seg inn i IEH. 84 har, av ulike grunner, meldt seg ut, av disse er seks ekskluderte i henhold til IEHs vedtekter. I samme periode har det offentlige bidratt med rundt 30 millioner kroner og våre medlemmer med 50 millioner kroner til arbeidet.  

IEHs medlemsbedrifter omsetter årlig for over 600 milliarder kroner og våre medlemmer fra offentlige sektor kjøper samlet inn for mer enn 90 milliarder kroner hvert år. Vi snakker med andre ord om betydelige summer som forvaltes av bedrifter og offentlige virksomheter som har forpliktet seg til å jobbe aktivt for å sikre mennesker og miljø i sine leverandørkjeder. 

Vi når ut!

Rundt 1 000 personer deltok på våre kurs, workshops og forum her hjemme i 2015. 2 600 personer deltok på de 32 arrangementene hvor IEH bidro i inn- og utland. I Paris, London, Stockholm, Nairobi, Vadsø og Kristiansand. Enda viktigere; 34 000 arbeidere har deltatt på vårt program for styrking av sosial dialog på arbeidsplassen, på 10 fabrikker i Bangladesh og seks i Vietnam. Siden IEH så dagens lys har det blitt skapt mer enn 100 millioner arbeidsplasser i eksportindustrien. 2,3 millioner nye arbeidsplasser bare i tekstilindustrien i Bangladesh, forhåpentligvis til det beste for 10 millioner fedre, mødre, sønner og døtre og søsken i et land hvor over 80 prosent av tekstil arbeiderne er kvinner. Importen av roser fra Afrika er doblet 15 ganger–med Kenya, Tanzania og Etiopia som de viktigste aktørene.  

Baksiden av global handel-medaljen

Fra 1998 til 2015 økte konsumprisindeksen i Norge med 41 prosent. I samme periode ble sko og klær over 40 prosent billigere. Globalisering av produksjon og handel er en viktig årsak til dette. Det har også skapt millioner av sårt tiltrengte arbeidsplasser. Altfor mange av disse kjennetegnes fremdeles av helsefarlige arbeidsforhold, mangel på fagorganisering, mangel på kunnskap om egne rettigheter og om hvordan man etablerer konstruktive samarbeidsforhold mellom ledelse og arbeidere. Lønninger som er for lave til å brødfø en familie er også en viktig del av dette bildet.  

I det italienske landbruket er det offisielt 116 000 migrantarbeidere. Når uregulert arbeid tas med, snakkes det om 300 000 – 500 000 mennesker, hvorav man anslår at 100 000 er offer for alvorlig menneskerettighetsbrudd. I Puglia-regionen i sør er det 271 000 tomatgårder. 50 prosent av våre importerte tomatprodukter er fra Italia.

I Kambodsja er 90 prosent av landets over 700.000 tekstilarbeidere kvinner. Klesindustrien er en av de viktigste driverne i Kambodsjas økonomi, klær og sko sto i fjor for omtrent tre fjerdedeler av landets eksport. Verdensbankens prognoser går ut på en vekst på 7,5 prosent som er den raskest voksende økonomien i hele Øst-Asia.  

Bærekraftsmålene gjelder alle!

Av Indias nær 1,3 milliarder mennesker tjener fortsatt en tredjedel under to dollar dagen, som er under FNs fattigdomsgrense, mens den rikeste prosenten i verden har økt sin samlede formue fra 44 prosent av verdens verdier i 2009, til 48 prosent i 2015.  

Antall barn i arbeid har gått ned. Det er strålende at 78 millioner flere barn kan gå på skole i stedet for å jobbe i dag enn for 12 år siden. Samtidig kan vi på ingen måte slå oss til ro med at 168 millioner av verdens barn er fratatt grunnleggende rettigheter. Det er fremdeles 168 millioner for mange.

I september 2015 bestemte verden (FN) seg for 17 felles bærekraftsmål fram mot 2030. Anstendig arbeid for alle og bærekraftige produksjon og forbruk er to av disse. Næringslivet, med organisasjonene som både med- og motspillere, har en helt sentral rolle for at målene nås. For IEH og våre medlemmer gir dette inspirasjon til å fortsette arbeidet vårt med fornyet kraft og vilje. Vi skal gjøre vårt for at global produksjon er til det gode for mennesker og miljø i alle ender av verdikjeden.

Per N. Bondevik         Knut Lutnæs

Daglig leder                  Styreleder