Etisk handel Norge

Politisk møteplass: Ny etikkinformasjonslov

04. april 2016
Kl. 11.30-12.30
Oslo , IEH, Hausmannsgate 19 eller via webinar
IEH
Karoline Bakka Hjertø
karoline@etiskhandel.no
99227303

Sp, KrF og MDG har fremmet et forslag på Stortinget om en ny etikkinformasjonslov. Blir en slik lov vedtatt vil den gjelde hele norsk næringsliv. Ideen er å ha en lov etter modell av miljøinformasjonsloven, der selskapene skal ha plikt til å oppgi informasjon om etisk handel, dersom enkeltpersoner eller organisasjoner spør.

På møtet vil IEH presentere og gå igjennom forslag til ny etikkinformasjonslov, og konsekvenser for næringslivet, dersom en slik lov blir vedtatt. Vi vil også orientere om IEHs politiske arbeid knyttet til saken og hvordan man selv kan jobbe med politisk påvirkningsarbeid, enten alene eller gjennom IEH-fellesskapet. Forumet er kun for medlemmer. 

Forslaget som Stortinget skal behandle lyder:  

 «Stortinget ber regjeringen utrede og vurdere å fremme forslag til lov om åpenhet om produksjonssteder og etikkinformasjon om vareproduksjon til forbrukere og organisasjoner.»

På del 1 av møtet går vi grundig igjennom forslaget og hvilke praktiske konsekvenser dette eventuelt vil få for næringslivet. 

På del 2 av møtet går vi igjennom hvordan IEH vil jobbe politisk med dette. Næringslivets egne tanker og vurderinger av forslaget vil være en viktig del av IEHs politiske arbeid. Vi vil også orientere om hvordan dere selv kan jobbe politisk med dette, enten alene eller gjennom IEH-fellesskapet. 

Etter møtet vil det bli anledning til å bli med på et møte med saksordfører på Stortinget kl 13.00. 

Selve forslaget finner du her


Påmelding

Felt merket med * er nødvendige.