Initiativ for etisk handel

Kurs og opplæring

Kompetanseheving er viktig for å skape fremdrift i arbeidet med etisk handel. IEHs kompetansehevingstilbud tar sikte på praktisk implementering av arbeidet både i Norge og i leverandørkjeden, og er utviklet basert på 15 års erfaring fra feltet. Vi tilbyr også skreddersydde interne kurs for medlemmene våre.

I IEHs kalender finner du dato for når neste kurs holdes og du kan melde deg på de kursene du vil delta på. Du finner detaljert kursbeskrivelse ved å trykke på kurstitlene nedenfor.

IEH anbefaler følgende opplæringsløp:

Bedrifter:


Bedrifter som leverer til offentlig sektor vil også ha nytte av:


Offentlige virksomheter:


Organisasjoner:

I tilegg arrangerer IEH:forum for medlemmer om ulike tema på jevn basis, og vi holder bedriftsinterne kurs på forespørsel. Har du spørsmål om vårt opplæringstilbud ta kontakt med reidun(at)etiskhandel.no, eller kontakt din medlemsrådgiver for anbefalt oppplæringsløp for din virksomhet.