Initiativ for etisk handel

Gjev pris til IEH-medlem for fjerde gang

Fire av fem priser har gått til IEH-medlemmer. I år var det Norges Teknisk-naturvitenskaplige universitet – NTNU, som gikk av med seieren i konkurransen om prisen «Ikke for enhver pris» som skal fremme etiske aspekter i offentlige innkjøp. IEH gratulerer.

Det er femte gang prisen deles ut og utdelingen fant sted under Difis årlige anskaffelseskonferanse i Oslo slik den har gjort de siste tre årene. KLP sponser prisen, som deles ut i samarbeid med Initiativ for Etisk Handel og Difi.

Motiverende

- Dette er utrolig gøy. Vi var ikke i nærheten av å tro vi skulle vinne, sier Tove Strømman, innkjøpsrådgiver ved NTNU. Sammen med innkjøpssjef Lisbet Gussiås mottok hun torsdag prisen som best i klassen på å fremme etiske aspekter i offentlige innkjøp.

- Det er litt uvirkelig og samtidig utrolig motiverende. Vi føler oss fortsatt helt ferske, sier Strømman om NTNU som har vært medlem i IEH i knappe halvannet år.

- Vi er utrolig stolte over at fire av fem priser har gått til våre medlemmer, sier seniorrådgiver for offentlige anskaffelse i Initiativ for etisk handel (IEH), Magne Paulsrud.

- Selv om NTNU er for «nybegynnere» å regne har de tatt flere store og viktige skritt, og nye ting er på gang uten at jeg vil røpe noe, fortsetter han.

Uredd nybegynner

I juryens begrunnelse heter det at NTNU har en klar forankring og personlig engasjement i toppledelsen og i organisasjonen. De har inkludert etiske krav i innkjøp, og har fulgt opp kravene. Videre at NTNU både skriftlig og muntlig er med på å spre informasjon om deres arbeid. De er en pådriver og har tatt initiativ til et samarbeid mellom universitetene.

- NTNU har imponert juryen med sitt engasjement og vilje til å gjøre endringer på kort tid. De er rett og slett en uredd nybegynner, ikke minst skyldes det Tove Strømman i innkjøpsenheten på NTNU. Hun er en ildsjel, sier Paulsrud.

I statuttene heter det at prisen deles ut til en person eller en organisasjon i offentlig sektor som på særskilt måte har arbeidet for å fremme etisk aspekter i leverandørkjeden. Personen eller organisasjonen skal ha iverksatt eller oppnådd noe som andre kan lære av og som kan etterfølges.
Selv adresserer Tove engasjementet til sin egen masteroppgave som omhandlet bærekraftige leverandørkjeder ved NTNU

- Gjennom oppgaven forsto jeg hvor fokus bør og skal ligge. Derfra var veien til medlemskap i IEH kort, sier Strømman.

Hun roser også sin arbeidsgiver NTNU. Innkjøp og etikk ved NTNU har en tung og god forankring i toppledelsen.

- Rektor, Gunnar Bovin, mener etisk handel er en del av vårt samfunnsoppdrag og er grunnleggende opptatt av menneskerettigheter og tverrkulturell dialog. Målet er at de mange ansatte på NTNU skal ha grunnleggende kunnskap på området. Det er langt enklere når både interessen og beslutningene er forankret i toppledelsen, fortsetter hun.

Pådriverrolle

NTNU har også tatt initiativ til et samarbeid om etisk handel med Universitetet i Oslo og i Bergen.

- De tre universitetene har et samarbeid fra før og siden vi alle tre er medlemmer i IEH ble det naturlig å samarbeide på dette området også. Planen er å revidere ulike bransjer i løpet av året. I etterkant planlegger vi å dele på informasjonen som kommer frem, slik at vi bedre kan kartlegge risiko. Det betyr igjen at vi kan stille mer fornuftige og aktuelle krav i de bransjene som er reviderte. Det er god grunn til å samarbeide når vi har mye til felles, mener Strømman.

Sakte men sikkert

Nettopp NTNUs ønske om framdrift på området og ønsket om å sette krav som både har god virkning og blir tatt seriøst, var med på å kåre Trondheimsuniversitetet til årets vinner av «Ikke for enhver pris».

- Vi går sakte, men sikkert og grundig til verks. Vårt fokus nå er å ta med etiske kontraktsvilkår i rammeavtaler, når de skal fornyes eller inngås. Rammeavtalene vurderes ut fra fare for brudd og på grunnlag av en risikovurdering av varer og tjenester. I tillegg blir vi innad i innkjøpsgruppen enig om risikonivå for området, sier Strømman.

NTNU har også planer om å legge ut et bilde av en leverandørkjede med oversikt over hvor risikoen befinner seg.

- De ønsker å være åpne og vil at interessentene; studenter, rektor, ansatte, innkjøpere, leverandører, media og andre om den verden de er en del av, sier Paulsrud.

Uvurderlig hjelp

Tove Strømman vil gjerne understreke at hjelpen fra IEH har vært og er uvurderlig.

- Uansett hva vi spør om får vi grundige og gjennomtenkte svar og forklaringer. IEH tar oss hele tiden et steg videre, noe som gjør det enkelt å spørre. IEH er en fantastisk sparringspartner. Vi lærer uansett hva vi spør om. Og vi bruker medlemskapet for alt hva det er verdt, smiler hun.

Videre fokus nå er å få spikret «Knutepunktet». Et oppstartsmøte 9. desember i år skal gi svare på om det er interesse. På dagsorden står etiskhandel.  

- Vi har invitert innkjøpere som står for store offentlige innkjøp i Trøndelagsfylkene og Møre og Romsdal. Det er et spennende arbeid. I tillegg ønsker vi å komme i havn med målene vi satt oss i årsrapporten for 2013 til IEH. Deretter skal vi se på hvordan vi kan utvikle gode måleparametere, sier Strømman.

Prestasjonsmålingen skal vise hvor langt NTNU er kommet både internt og eksternt og hvorfor de tar de valgene de gjør når det gjelder etisk handel.

- Vi vil gjerne vite om vi arbeider godt nok. Vi vil videre i dette viktige arbeidet og dagens pris er en utrolig stor motivasjonsfaktor, avslutter Tove Strømman.

Les mer om NTNU og samfunnsansvar: www.ntnu.no/miljo