Initiativ for etisk handel

Tekstilsaken spinner videre

Vi er glad for at media har brukt mye spalteplass på tekstilsaker denne våren, og IEH har tydelig vært med.

Når IEH engasjerer seg i den offentlige debatten, er det ikke som talerør for medlemmene våre. Den jobben klarer de selv. Vi står der på vegne av saken: å arbeide for løsninger som fører til faktiske forbedringer for alle de som arbeider under uverdige arbeidsforhold i verden. Her er litt om prosessen videre slik den står i dag:

Grunnlaget

I 2014 startet IEH et prosjekt for anstendig lønn med et utvalg medlemmer hvor formålet er å utstyre dem med tilstrekkelig kunnskap, verktøy og samarbeidspartnere for å sette deres leverandører i stand til å betale en anstendig lønn til arbeidere gjennom åpenhet, sosial dialog og forretningspraksis.

Det vil bli gjennomført piloter på fabrikker som vil bidra til å kartlegge en rekke utfordringer som i dag er bundet opp med lave lønninger, identifisere hva arbeiderne mener er en levelønn, skape dialog og identifisere sikre systemer for utbetaling av en anstendig lønn.

Det langsiktige og overordnede målet er at minstelønn er på et nivå som gjør levelønnsnivået overflødig, og en situasjon hvor fri fagorganisering og kollektive forhandlinger er det som avgjør lønnsnivået.

Gjennom seminarer, internasjonale konferanser og rapporter som har fokusert på levelønn de siste årene er det klart at veien til et anstendig lønnsnivå går via tre kjerneområder:

Åpenhet

  • Bidra til åpenhet mellom arbeidere og ledelse for å sikre at arbeiderne      faktisk vet hvordan lønnen deres blir beregnet
  • Etablere åpenhet mellom innkjøper og leverandør for å sikre at et      anstendig lønnsnivå er en del av kostnadskalkylene og blir respekter i      prisforhandlingene
  • Fremme åpenhet om prosessen for fastsetting av nasjonale      minstelønnsnivå

Sosial dialog

  • Kollektive avtaler er selve gullstandarden
  • Oppfordre og støtte arbeiderrepresentasjon i forhandlinger om lønn      og andre godtgjørelser
  • Fremme retten til fri fagorganisering og kollektive forhandlinger bl.a.      opplæring av fagbevegelse – og bedrifter – i forhandlinger/sosial dialog

Forretningspraksis

  • Innkjøpere må se hvordan egen innkjøpspraksis (prissetting,      ordresetting, betalingsfrister) påvirker leverandørens muligheter til å      betale en anstendig lønn
  • Samarbeid med leverandøren om ordresetting og leveransetidspunkt      vil ofte være en vinn-vinn løsning

 

Stor aktivitet

Katrine Karlsen er IEHs rådgiver blant annet med ansvar for IEHs gruppe for tekstil, mote og sko, hvor medlemmer deler sine erfaringer. Hun holder tett kontakt IEH med sitt internasjonale nettverk, blant annet med ETI (UK), for å holde seg oppdatert på det som skjer innen sektoren på anstendige arbeidsforhold. Katrine var nylig i England for å delta på et ETI- forum hvor deres medlemmer fra tekstil- og mote-bransjen diskuterte hvordan arbeidet med anstendige lønninger i leverandørkjeden kan operasjonaliseres for å sikre at pengene kommer i rett lomme.

- Hva kan vi forvente oss når det gjelder fremdriftsplanene i pilotprosjektet til IEH?

- Jeg tror og håper at man i løpet av høsten kan se flere pilotprosjekt bli rullet ut på fabrikknivå. De involverte medlemmene er på ulikt sted i prosessen, med ulike ressurser, og fremdriften vil derfor være noe varierende. Alle de involverte har gode systemer for sitt arbeid med etisk handel som gir dem et godt utgangspunkt for å jobbe systematisk med lønninger.

Samarbeid, samarbeid, samarbeid

En norsk bedrift står typisk for cirka 5-10 prosent av produksjonsvolumet hos leverandørene, og er som oftest en blant flere. Arbeiderne selv er krystallklare på at ekstra lønnsmidler må komme alle til gode, og ikke bare de som mer eller mindre tilfeldig er på produksjonslinjen til den kunden som vil betale ekstra for å sikre høyere lønn.

- Til det trenger vi både bedrifter som går foran og et bredt samarbeid i bransjen der man er tøffe nok til å stå sammen med sine konkurrenter. Et samarbeid og dialog mellom de fagorganiserte, myndighetene og bedriftene, er også helt vesentlig.

Karlsen peker på at dette er like viktig også i andre sektorer.

- Verktøy og metode fra pilotprosjekter kan fint anvendes til mer enn bare i tekstilindustrien.

Verktøy og ressurser:

På IEH sine medlemssider finner du informasjon om IEH sitt prosjekt for anstendig lønn.

I rapportdatabasen finner du flere internasjonale rapporter med samme tematikk..