Initiativ for etisk handel

Bjart Pedersen fra NorgesGruppen er årets etiske ildsjel 2014

En overrasket og svært glad Bjart Pedersen mottok prisen «årets ildsjel 2014» under IEHs årsmøte på Litteraturhuset 29. april.

 ­- IEH er en veldig viktig plattform som i mitt arbeid gjorde det mulig å samarbeide med konkurrenter, sa han etter prisoverrekkelsen.

Utfordringer på dagsorden

Blant flere sterke kandidater var det den imponerende innsats for å våge og sette utfordringer på dagsorden, og å stille de ubehagelige spørsmålene, som var utslagsgivende.

- Kandidaten har vært en sterk bruker av IEH-fellesskapet og har i perioder «hengt på tråden» daglig. Samtidig har han vært en viktig bidragsyter inn mot IEH-fellesskapet og deler gjerne erfaringer med andre og stiller opp i ulike fora både på egne vegne, men også for IEH, sa leder for juryen, Trude Andersen, direktør i Innovasjon Norge.

Samlet aktører

Bjart Pedersen jobber som fagsjef CSR og Prosesstyring i Unil, NorgensGruppens selskap for egne merkevarer. Han var den som påpekte behovet for å samle aktørene i tomatprosjektet i Italia, og fiskeoljeprosjektet i Peru. Samtidig har han jobbet aktivt med å forbedre risikoutsatte forhold i leverandørkjeden, blant annet for at scampi fra Vietnam produseres på en bærekraftig måte. 

- Vinneren har bidratt til at etisk handel er strategisk forankret og godt implementert i NorgesGruppen – og har gjort det vanskeligere for andre aktører å la være. Han motiverer og han skjerper oss alle. Årets prisvinner har vist i praksis at det handler om å gjøre en positiv forskjell i stort og smått.  Det er egentlig bare å komme i gang! «Fra preik til praksis».

Juryen besto i år av Trude Andersen, direktør i Innovasjon Norge, Christine Tørklep Meisingset, leder bærekraftige investeringer Storebrand, Tone Cecilie Lie, CSR-ansvarlig Euro Sko Norge AS og Per N. Bondevik, daglig leder IEH.

Tidligere vinnere

Initiativ for etiske handel kårer årets etiske ildsjel for fjerde gang. Her er tidligere vinnere:

Grete Solli fra Helse Sør-Øst var første kvinne ut og vant prisen i 2011. I 2012 fikk Steinar Olsen i Stormberg prisen og i 2013 ble BAMAs konserndirektør Øyvind Briså og CSR-ansvarlig Magne Svartbekk tildelt prisen.