Etisk handel Norge

Kom i gang (kortversjon)

FILM: Hvordan starte opp med etisk handel? I denne filmen får du noen av svarene og hjelp til å forstå hva etisk handel innebærer. For etisk handel er slettes ikke vanskelig hvis du følger modellen i denne filmen.

Mange vegrer seg for å begynne å jobbe med etisk handel. Noen stikker hodet i sanden og håper at alt er i orden i egen leverandørkjede, uten å gjøre undersøkelser. Andre gir opp før de har begynt fordi de tar for gitt at de ikke har noen påvirkningskraft. Men det er slett ikke vanskelig hvis du følger modellen i denne filmen.