Etisk handel Norge

Den etiske forbruker 2013

Rapporten «Den etiske forbruker 2013» viser nok en gang at forbrukerne mener det er virksomhetenes ansvar å sikre gode arbeidsforhold i sine leverandørkjeder. 5.mars er det frokostmøte for å presentere rapporten.

 Særlig det offentlige blir gitt et spesielt stort ansvar, som forvalter av våre skattepenger og innkjøper av varer for enorme summer årlig.

-  IEH må si seg helt enig. Selvfølgelige er det virksomhetenes ansvar, være seg privat eller offentlig, sier daglig leder i IEH, Per N. Bondevik.

-  Både norske myndigheter og det internasjonale samfunn med FN i spissen er helt enige med forbrukeren på dette punktet. Hvorfor gjør ikke flere det da?

Undersøkelsen viser også at folk er opptatt av at varene som kjøpes på sin egen arbeidsplass skal være produsert under anstendige forhold. Dessverre mener også over halvparten at arbeidsgiveren deres ikke tar et aktivt ansvar.

-  Vi vet at altfor mange norske bedrifter ikke vet hvor varene deres produseres og følgelig ikke har noen anelse om arbeidsforholdene der, forteller Bondevik.

-  Hvis både politikere, forbrukere og egne ansatte mener det er så viktig, hvorfor har ikke alle norske virksomheter i det minste oversikt over hvor varene er produsert? fortsetter han.

Hva betyr dette for næringslivet?

- Forbrukernes oppmerksomhet kan raskt rettes mot en bedrift dersom mediene ønsker å rette søkelyset på etiske problemstillinger knyttet til selskapets verdikjede, påpeker Erik Griffin, ansvarlig for undersøkelsen i Ipsos MMI

- Da gjelder det å ha kontroll på sine verdikjeder og kunne redegjøre for hva man har gjort og skal gjøre.

Ansvarlig for undersøkelsen hos IEH, Stine Foss, påpeker at forbrukere selv opplever mangel på informasjon.

- Merkeordninger for arbeidsforhold kan høres ut som en god idé, men disse dekker per i dag kun en brøkdel av importen. Og der det finnes, er de en del av en jungel av ordninger for det ene og det andre. Ikke alle er like relevante, sier Foss.

«There is no such thing as a clean supply chain» var en av konklusjonene fra en internasjonale konferanse med flere av de største og mest kjente merkevarene i London nylig. Vår erfaring stemmer med dette, påpeker Bondevik.

-  Det er ofte de bedriftene som jobber best som tilsynelatende har flest utfordringer i sine leverandørkjeder. Frykten for å bli hengt ut av, av til tider lettvint, journalistik, gjør at en del vegrer seg for å fortelle om hvordan de jobber. Heldigvis ser vi at dette nå er i endring, noe om vil bidra til mer opplyste forbrukere.

Denne undersøkelsen viser at forbrukeren vil ha varer produsert under gode arbeidsforhold og at de vil ha informasjon på produktet i kjøpsøyeblikket. For virksomheter som jobber godt med etisk handel blir det en kommunikasjonsøvelse å sammenfatte en samfunnsansvarsrapport på 80 sider til tre punkter på en merkelapp, eller på en plakat i butikk, forteller Foss

- For de som jobber mindre godt med etisk handel, bør det bety at de rett og slett må få etisk handel opp på agendaen, og muligens litt vanskeligere - inn som en del av den daglige forretningsdriften, avslutter Foss.

Heldigvis vet IEH at det er mulig og hvordan det kan gjøres. Og vi ser at stadig flere virksomheter gjør det.

Frokostmøte og bestilling av rapport

Ipsos MMI og IEH inviterer til frokostseminar 5.mars hvor rapporten "Den etiske forbruker" blir presentert.

Rapporten er skrevet i samarbeid med IEH og basert på en landsrepresentativ undersøkelse gjennomført i august 2013. Rapporten gir innsikt i hvordan norske forbrukere forholder seg til etiske problemstillinger når de skal gjøre sine innkjøp. I tillegg inneholder rapporten relevante funn fra andre undersøkelser gjennomført av Ipsos MMI og interessante cases. For medlemmer av IEH koster rapporten NOK 8.500 (eksl MVA). Full pris er 14.500.

Rapporten kan bestilles fra Ipsos MMI ved erik.griffin@ipsos.com eller ved å ringe til Erik Griffin på +47 920 54 33