Etisk handel Norge

H&M går for levelønn til 850 000 arbeidere

H&M forplikter seg til å sikre alle sine 850 000 tekstilarbeidere levelønn innen 2018. Initiativ for etiskhandel (IEH) gratulerer med en ambisiøs og vel gjennomarbeidet plan.

Under levelønnskonferansen i Berlin nylig lanserte H&M sin ambisiøse plan for å sikre levelønn innen 2018 for alle sine for 850 000 tekstilarbeidere som produserer H&M sine varer. I første omgang har H&M plukket ut tre pilotfabrikker - to i Bangladesh og én i Kambodsja – med oppstart i 2014.

God metode

- H&M har valgt en strategi basert på arbeidet på det «the Fair Wage Approach, noe vi vurderer som et godt verktøy i arbeidet for anstendige lønnsvilkår. Metoden ble først presentert på IEHs seminar om levelønn høsten 2012. Tilnærmingen har blant annet sin styrke i at den inkluderer de ulike kompenente i den totale lønnspakken, så som overtidsbetaling, ulike bonuser for transport, mat – og tilsvarende lønnstrekk, sier daglig leder i Initiativ for etisk handel (IEH), Per N. Bondevik.

 -Vi mener at lønnsutviklingen I produksjonslandene tar for lang tid og at myndighetene i de respektive landene ikke prioriterer dette høyt nok. Derfor ønsker H&M å ta ytterligere grep for å sikre våre ansatte levelønn. Vi oppfordrer også hele tekstilbransjen til det same, sier H&M i en kommentar til “The Guardian”.

Hele organisasjonen i ryggen

En nærmere kikk på hvordan H&M har organisert dette arbeidet, bekrefter at hele organisasjonen står bak. Det er blant annet opprette et bredt sammensatt rådgivende styre, med både faglig tyngde og hvor viktig interessenter som fagbevegelsen og sivilsamfunnet er representert.

- Vi gratulerer H&M med en ambisiøs og vel gjennomarbeidet plan, og ser frem til å følge implementeringen av denne tett, sier Bondevik.

De aller færreste av IEHs medlemmer er i nærheten hva gjelder størrelse og innkjøpsvolum, og kan dermed heller ikke legge opp til å arbeide med fabrikker hvor de kjøper hele produksjonen. Noe som er tilfelle i de tre pilotfabrikkene H&M i første omgang fokuserer på.

- Men den samme metoden kan likevel benyttes, og IEH vil sammen med medlemmer arbeide fram mot konkrete tiltak tilpasset deres forretningsvirkelighet. Som det står i IEHs retningslinjer for etisk handel: «Lønn skal alltid være tilstrekkelig til å dekke grunnleggende behov, inkludert noe sparing», avslutter Bondevik.