Etisk handel Norge

Veileder: Aktomshetsvurdering med hensyn til menneskerettigheter (Human Rights Due Diligence)

Veilederen ”Aktsomhetsvurdering med hansyn til menneskerettigheter i globale leverandørkjeder" beskriver hvordan små og store virksomheter kan utføre ” due diligence” for å unngå brudd på menneskerettigheter.

I 2011 vedtok FNs menneskerettighetsråd Guiding Principles on Business and Human Rights – Implementing the United Nations ”Protect, Respect and Remedy Framework”.

Der forventes det at bedrifter skal vurdere egne aktiviteter og operasjoner i forhold til menneskerettigheter ved å utføre en ”due diligence”. På norsk kan dette best oversettes med aktsomhetsvurdering. De samme forventingene kommer fra den norske regjeringen.

Hensikten med en aktsomhetsvurdering er å redusere, og helst unngå, å enten direkte forårsake, eller indirekte bidra til, brudd på menneskerettigheter. Eventuelle brudd må rettes opp.

IEH lanserte 24.april 2013 en veileder om human rights due diligence, utarbeidet med støtte fra Utenriksdepartementet og lansert av Nærings- og handelsministeren. Veilederen beskriver hvordan små og store virksomheter kan utføre ” due diligence” for å unngå brudd på menneskerettigheter. I august ble den oversatt til norsk. Både norsk og engelsk versjon er tilgjengelig under.

IEHs velprøvde fem-trinnsmodell er utgangspunktet for veilederen. Med andre ord så utfører allerede IEHs medlemmer aktsomhetsvurderinger med hensyn til menneskerettigheter i leverandørkjeden.

Hva vil det si å utføre en ”human rights due diligence”?

Bedrifter må:

  1. være dedikert og sikre god forankring
  2. utføre en risikokartlegging  med hensyn til menneskerettigheter
  3. integrere human rights due diligence i egen kjernevirksomhet og tilpasse egen innkjøpspraksis
  4. samarbeide med interessenter om forbedringer
  5. og måle, rapportere og kommunisere tiltak og effekt.

Trinnene overlapper hverandre og må gjentas.

I veilederen finner du også eksempler fra norske bedrifter og et utvalg ressurser og verktøy for å støtte prosessen. Det kan være nyttig å lese denne veilederen i sammenheng med veilederen ”Etisk handel i praksis” som kommer med flere anbefalinger og eksempler fra bedrifter.

Lanseringsseminar

Trykk på spillelisten nederst til venstre for å spole, eller trykk på youtube knappen nederst til høyre for å frem alle sekvensene.