Initiativ for etisk handel

Verdens verste land for arbeidere

Verdens verste land for arbeidere

På ITUC Global Rights Index 2017 scorer Nord-Afrika og Midtøsten dårligst. Sør-Korea, Filippinene og Kasakhstan er nykommere mens Bangladesh, verdens nest største produsent av tekstil og storeksportør til Norge, er gjenganger på listen over verstinge...

Les mer »

Ny og innovativ veileder fra IEH

Ny og innovativ veileder fra IEH

Initiativ for etisk handel (IEH) lanserer nå en ny veileder og nye verktøy for risikostyring og kontraktsoppfølging av etiske krav i offentlige anskaffelser. Tirsdag 27. juni presenteres veilederen.

Les mer »


Bedrifters ansvar å stanse barnearbeid

Bedrifters ansvar å stanse barnearbeid

Den raske globaliseringen har gjort verden mindre og leverandørkjedene lengre. I enden av kjeden befinner 168 millioner barn seg. Mange av disse er eldre barn – fanget i tomrommet mellom avsluttet skolegang og muligheten til anstendig arbeid.

Les mer »