Etisk handel NorgeOECD-veileder på IEHs sider

OECD-veileder på IEHs sider

IEH skal fremover plassere seg tydeligere i et internasjonalt landskap, med fokus på FNs bærekraftmål, FNs veiledende prinsipper (UNGP) og OECDs veileder for ansvarlig forretningspraksis.

Les mer »