Initiativ for etisk handel

Me har ei strålande nyheit

Me har ei strålande nyheit

I budsjettforliket laurdag fekk Initiativ for etisk handel (IEH) ei øyremerking på statsbudsjettet. Dette er en stor honnør til alt arbeidet de medlemmer gjer gjennom flerpartsinitiativet IEH. Saman løftar me dette feltet i Norge, og er med å setja d...

Les mer »


Del 3: Moderne slaver i norske bedrifter - tekstil

Del 3: Moderne slaver i norske bedrifter - tekstil

Moderne slaver er utbredt på jorder og i prosessering av råvarer. Tekstilindustrien, inkludert bomullsinnhøsting og spinnerier er absolutt ikke et unntak. Det har vært mye fokus på første produksjonsledd og avdekking av dårlige arbeidsforhold på teks...

Les mer »