Initiativ for etisk handelOrganisasjonsendringer i IEH

Organisasjonsendringer i IEH

Etter over seks år som daglig leder for organisasjonen, trer Per N. Bondevik av som leder. Styret i IEH takker Bondevik for den utrettelige innsatsen han har nedlagt for organisasjonen og fagfeltet gjennom mange år.

Les mer »

Resultater fra undersøkelse om etiske krav

Resultater fra undersøkelse om etiske krav

En stikkprøve–undersøkelse som Initiativ for etisk handel (IEH) og Anbud 365 nettopp har gjort, viser at det offentlige i sine innkjøp må heve seg betraktelig for å etterleve de nye kravene til «egnede rutiner for å fremme grunnleggende menneskeretti...

Les mer »