Etisk handel Norge
Å styrke kvinners rettigheter er bra for business

Å styrke kvinners rettigheter er bra for business

Tema for den internasjonale kvinnedagen er #Balanceforbetter med mål om økt innsats for en balansert verden. Vi løfter her frem praktiske tiltak din virksomhet kan gjennomføre for å fremme likestilling og kvinners muligheter i leverandørkjeden.

Les mer »