Initiativ for etisk handel


Sammen om løsninger

Sammen om løsninger

Fattige kvinner som jobber under tvangslignende forhold i tekstilindustrien er ikke nytt. Derfor oppfordres internasjonale virksomheter til å øke bruken av intensiver ovenfor leverandører som respektere arbeidernes menneskerettigheter.

Les mer »

Etisk handel leverer på FNs bærekraftsmål!

Etisk handel leverer på FNs bærekraftsmål!

Hvordan levere på FNs bærekraftsmål ved hjelp av etisk handel? En ny guide fra Ethical Trading Initiativ (ETI) i Storbritannia viser hvordan man kan ivareta arbeidstakerrettigheter og økonomisk vekst gjennom nettopp etisk handel.

Les mer »

Et nytt etisk handel år

Et nytt etisk handel år

1. januar 2017 fikk offentlige oppdragsgivere krav på seg om å ha «egnede rutiner for å fremme grunnleggende rettigheter ved offentlige anskaffelser». I året som gikk var IEH en viktig pådriver for lovendringen.

Les mer »