Initiativ for etisk handel


Ny veileder fra OECD for tekstil- og skobransjen

Ny veileder fra OECD for tekstil- og skobransjen

250 ulike aktører, fra næringsliv, sivilt samfunn, arbeidstakerorganisasjoner og myndigheter møttes i forrige uke i Paris da OECD lanserte sin nye veileder for aktsomhetsvurderinger i tekstil- og skobransjen. IEH har deltatt aktivt i prosessen.

Les mer »


Korrupsjonsindeksen – CPI 2016 er lansert

Korrupsjonsindeksen – CPI 2016 er lansert

Transparency International har lansert Corruption Perceptions Index (CPI) for 2016. Indeksen rangerer 176 land etter nivået på opplevd korrupsjon i offentlig sektor, basert på en rekke uavhengige datakilder om hvert land.

Les mer »